2016 bestämde sig sittande regering med stöd av Vänsterpartiet för att halvera hiv-budgeten. “Vad ska de ha det till?”, menade en mycket känd profil.

Direktkonsekvenserna av detta var att mansmottagningarna i Rinkeby och Skärholmen fick läggas ner samt att Venhälsan, som jobbar med könssjukdomar bland män som har sex med män och transpersoner, som redan var överbelastat, kollapsade och drop-in-tiderna fick dras in pga personalbrist när budgeten halverades.

Samma år introducerades PreP i den svenska vården. PrEP är hiv-mediciner som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv. En skulle kunna beskriva det som P-piller för personer med sk “sexuellt riskbeteende”. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att PrEP erbjuds till personer med kraftigt ökad risk för hivinfektion. Omkring 1000 personer har fått det utskrivet i Sverige, varav Stockholm står för ca 700 av fallen. I Stockholm är kötiden för att få PreP utskrivet på ca 1,5 år, vilket också är en konsekvens av nedskärningar i hiv-budgeten. Det är en mycket dyr medicin som inte subventioneras tillräckligt av Stockholmsregionen för att alla som behöver den ska kunna få den i tid. Därav verkar Feministiskt Initiativ för att öka resurserna till hiv-preventiva insatser och arbetet för att minska stigmatiseringen av hiv-bärare.

Prevention verkar bäst om det ses som ett gemensamt ansvar som inte åläggs enskilda grupper. Trots det så har Sverige en av världens hårdaste smittskyddslagstiftningar som resulterar i stigmatisering hiv-bärare istället för att minska spridningen av hiv. Det stigma som ännu omgärdar hiv är kränkande för den som lever med hiv, vilket utgör ett hot mot god prevention. Lagen skapar även en rättslös situation för personer som bär på hiv-viruset, då personen kan av smittskyddsläkaren dömas till tvångsvård på i princip obegränsad tid. Utfallet av lagen visar på den diskriminering som genomsyrar sjukvården då den enbart används mot icke-vita personer, prostituerade och personer med beroendeproblematik. Därför verkar Fi för att informationsplikten ska avskaffas, liksom möjligheten att tvångsvårda och fängsla hiv-bärare på grund av deras sjukdom.

I Sverige var smittspridningen som störst under 80-talet, då den förutom genom samlag också spred sig genom blodgivning. Idag måste blodgivare testa sig för hiv, men trots det sker systematisk diskriminering på grund av felaktiga föreställningar. Män som har sex med män får i regel inte lämna blod, om de inte har avstått från samlag i minst 12 månader. Samma regler gäller inte för personer som enbart har sex med kvinnor, där det istället är 3 månader vid nya sexuella kontakter som gäller. Vad som gäller för transpersoner är oklart.

Fi verkar även för avskaffande av möjligheten att neka personer hiv-test om de ber om det rikstäckande, då situationen och bemötandet av hiv-bärare ser helt olika ut beroende på var i Sverige du befinner dig, samt för att alla regioner ska erbjuda subventionerad medicinering mot biverkningar av bromsmediciner.