530 av 573 sökande har fått ersättning av staten eftersom de tvingats till sterilisering för att genomgå könskorrigering, detta visar en redovisning får Kammarkollegiet. 2013 upphävde man lagen som tvingade transpersoner att sterilisera sig om de ville genomgå könskorrigering. Tvångssteriliseringar har förekommit i Sverige sedan 1934, men det var först när könstillhörighetslagen infördes 1974 som det på riktigt drabbade transpersoner.

Ersättningen på 225 000 har gått att söka sedan 1 maj 2018 och alla sökanden får samma belopp. Enligt beräkningar har 650 personer varit berättigade att söka ersättningen.