Våld mot människorättsaktivister som jobbar med hbtq-frågor har ökat under pandemin. Detta visar en ny rapport från organisationen Front Line Defenders.

13 länder och 50 intervjupersoner har deltagit och även om det är ganska få till antalet, har de intervjuade rapporterat om ökad utsatthet. De har märkt av en markant ökning vad gäller fysiskt våld, sexuella övergrepp, frihetsberövande, razzia mot folks hem och trakasserier från polis.

– De personer som kämpar för mänskliga rättigheter och har blivit intervjuade vittnar och lever bland fysisk våld, razzior, stigmatisering, Detta skapar problem när man är i behov av skydd, att få mat eller vård. Varje berättelse om våld eller diskriminering jag fått berättat för mig kommer från en aktivist som fortsätter kämpa trots risken, säger Amazin LeThi, aktivist på Front Line Defenders, som sammanställt rapporten.

I Tanzania rapporterar människorättsaktivister om allt fler attacker mot sina egna hem, när lokalbor fått reda på att de gömmer hbtq-personer och sexarbetare som annars skulle varit hemlösa.

Rapporten visar också att lokaler och kontor där dessa hbtq-organisationer verkar i allt större utsträckning utsätts för massarresteringar.

– Nästan varje vecka sedan covid bröt ut har vi mottagit bilder som visar attacker mot hbtq-personers hem, säger Erin Kilbride, som jobbat med research och varit med i arbete för att sammanställa rapporten. Erin Kilbride fortsätter:

– Aktivister runt om i världen har använt sina egna hem för att skydda hemlösa hbtq-personer. Resultatet för att de gör det är fysiska och psykiska trauman.