Två parlamentariker i Intergroup on LGBTI Rights i EU-parlamentet vill öka trycket på Polen för att få stopp på det de beskriver som domstolars  ”försök att kväva demokratiskt deltagande”.

 

De två hänvisar till EU:s handlingsplan för demokratis fördömande av rättegångsmissbruk, kallat ”SLAPP” (Strategic lawsuits against public participation, ”strategiska rättsprocesser riktade mot offentligt engagemang”). De menar att rättegångar mot fem polska aktivister som skapat webbsidan ”Atlas of Hate” och ställt ut fotoprojektet ”LGBT-free Zones”  handlar om rättsliga övergrepp.

– De lokala myndigheternas försök att kväva aktivisternas röster kan bara ses som ett försöka att ”kyla ner” HBTI-aktivism, menar Marc Angel från den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet.
– Det blir desto mer tydligt när åtalen stöds av den ultra-konservativa lobbyorganisationen Ordo Iuris, som kontinuerligt driver på för att försvaga HBTI-personers, minoriteters och kvinnors rättigheter. EU:s handlingsplan för demokrati tar upp just denna situation och av den anledningen uppmanar vi Europeiska kommissionen att snabbt inrätta en expertgrupp för SLAPP och definiera konkreta åtgärder för att motverka försöken att begränsa friheten att delta aktivt i det offentliga livet.

– Speciellt i dessa tider behövs aktivisters och konstnärers röster mot regeringens diskriminerande handlingar, menar Terry Reintke från den gröna EFA-gruppen i EU-parlamentet.
– Det civila samhället måste ha frihet att säga emot, kritisera och fördöma utan att frukta lagliga trakasserier.

Reintke berättar att Intergroup on LGBTI Rights i december anordnade diskussioner med olika aktörer i Polen, inklusive aktivisterna.
– Kort därefter informerades vi om de nya processerna mot dem i försök att tysta dem. Vi kommer att stå vid deras sida och se till att deras röster hörs.

De fyra som prövas för att stå bakom den webbsida som berättade om de ”HBTQ-fria zonerna” som utropats i delar av landet, Jakub Gawron, Paulina Pajak, Paweł Preneta och Kamil Mazcuga liksom kreatören Bart Staszweski som står bakom fotoprojektet ”LGBT-free zone” har alla, med undantag av Mazcuga, vid flera tidigare tillfällen hotats med processer och höga bötesbelopp för sin HBTQ-aktivism, berättar Intergroup on LGBTI Rights i ett pressmeddelande.

Den svenska Regnbågsfonden startade i början av december en insamling för att finansiera polska juristers arbete för de som utsatts för det Intergroup on LGBTI Rights betecknar som rättegångsmissbruk. Över 200 000 kronor överfördes i december till den polska juristorganisationen PTPA, (Polskie Towarzystwo Praw Antidyscracyjnego) som samordnar Pro bono-arbete till skydd för mänskliga rättigheter.