Oliver Rosengren, 28, blev nyligen framtagen av Expressen som Sveriges mäktigaste politiker under 30. Han bor i Växjö och är kommunalråd och ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

Motiveringen från Expressen lyder:

Han är inte ens kommunstyrelsens ordförande. Hans kommun är bara mellanstor.
Men Oliver Rosengren, moderat kommunalråd och ordförande i Nämnden för arbete och välfärd i Växjö, har tagit politiska strider under coronaåret som fått uppmärksamhet i hela landet.
Därför är han Sveriges mäktigaste politiker under 30.”

Hur känns det att hamna på den listan?
– Det är hedrande och roligt att arbetet med att stärka arbetslinjen i Växjö och resten av landet uppmärksammas.

Varför tror du att du hamnade i topp?
– Som de nämnde i motiveringen så har jag fått en del uppmärksamhet. De skriver även om inflytande i Moderaterna och att jag tidigt var kritisk till Löfven-strategin för hanteringen av pandemin.

Hur är det med hbtq-frågor i Växjö?
– Växjö har utmärkt sig som en HBTQ-vänlig plats. När RFSL fortfarande gjorde sin rankning kom vi högt upp och Växjös Prideparad är en av landets största, ohotat störst i förhållande till befolkning. Liksom andra städer har vi utmaningar att ta itu med arbetslivet, föreningslivet eller andra delar av samhällslivet så att de blir lika tillgängligt för HBTQ-personer som hetero-personer. Hela samhället behöver hjälpas åt i arbetet för att sexualitet aldrig ska försämra en människas möjligheter i livet. Nyligen uppmärksammades homofobi på en grundskola i Växjö. När sådant händer har vi alla ett ansvar att säga ifrån. 

Är det något speciellt du engagerar dig i?
– HBTQ-personers utsatthet för hedersbrott. När sonen kommer hem med en pojkvän ska man krama om, inte kasta ner från balkongen. Sverige behöver införa en straffskärpande bestämmelse för hedersbrott, på samma sätt som vi redan har för hatbrott, så att straffen skärps när brott begås med hedersmotiv.

 Ung och hbtq-politiker, hur är det? Något du resonerat kring?
– Om HBTQ-rörelsen ska fortsätta vara framgångsrik är den viktiga uppgiften att bli ännu mer bred och inkluderande. Som att kvinnlig rösträtt blev verklighet när männen tog ställning för det, når vi framgångar i HBTQ-frågor när engagemang och stöd kommer från alla oavsett sexuell läggning eller identitet. Även någon som tidigare varit fel ute måste kunna få förlåtelse och inkluderas i HBTQ-rörelsen. Friheten behöver alla sina vänner.

Vilka frågor är viktiga för dig?
– Konkret behövs flera reformer, några exempel är: tillåt surrogatmödraskap (inte bara altruistiska), inför en könsneutral föräldraskapsbalk, erkänn föräldraskap och assisterad befruktning utomlands, könsuttryck och könsidentitet ska skyddas av hatbrottslagstiftningen, inför särskild straffskärpning för s.k. hedersbrott, säkerställa skydd för HBTQ-flyktingar, slopa informationsplikten för HIV så att ansvaret blir delat och lika regler för blodgivning för alla.