För ett år sedan kunde den svenska regeringen sola sig i glansen av att ILGA-Europa släppt en Regnbågskarta där landet låg som solklar etta. Alla poäng för den lagliga situationen som utdelades tilldelades Sverige.
Men kritiken kom snart att det som inkluderats endast rörde den legala situationen för homo- och bisexuella personer.
I år är kartan uppdaterad och inkluderar homo- bisexuella, transpersoner och intersexuellas legala situation.
Då rasar Sverige ner på en tredje plats passerat av delade tvåan Spanien och Tyskland och den solklara etta Storbritannien.
Inget land får dock bock i kanten för alla de reformer som ILGA efterlyser för legala reformer gällande hbti-personer.
Kartan släpps även i år inför uppmärksammandet av IDAHOT-dagen världen runt. I Sverige uppmärksammas den på en rad platser.
I årets Regnbågskarta tas följande områden upp.
Lika åldersgräns där endast Grekland har kvar olika regler beroende på om man är homo- eller heterosexuell.
Asyl där Sverige får poäng för att sexuell läggning skyddas, men inget eftersom könsidentitet inte är ett lagfäst asylskäl.
Hatbrott och hatfulla uttalanden har Sverige lagskyddat mot när det gäller sexuell läggning men inte vad gäller könsidentitet. Intersexuella refereras det inte till i lagen i detta sammanhang förutom delvis i Storbritannien som kapar ett halvt poäng av ILGA.
När det gäller likställdhet och icke-diskriminerande lagar så får Sverige plus för sitt konstitutionella skydd när det gäller sexuell läggning liksom antidiskrimineringslagar på den gruppen liksom när det gäller könsidentitet. Grundlagsskydd för ickediskriminering gällande könsidentitet finns endast fullt ut i Spanien.
Sverige hamnar väl till när det kommer till lagar som rör familjer med par av samma kön liksom föräldraskapsfrågor. Möjligen kan noteras att man inte kryssar i partnerskap för Sverige, något som rent formellt inte stämmer då partnerskapslagar fortfarande existerar för de par som vill behålla den formen. Dock kan inga nya part ingår partnerskap längre.
Några minuspoäng för hbti-personers förenings-, yttrande- och mötesfrihet får inte Sverige. Däremot ser det illa ut i flera av de forna kommunist-staterna.
Slutligen tas lagar kring fastställelse av kön upp där Sverige tilldelas en rad minuspoäng. Minuspoäng utdelas för att erkännande av kön kräver medicinsk eller psykiatrisk/psykologisk diagnos, krav på medicinsk eller kirurgiska ingrepp, krav på skilsmässa och tvångssterilisering.
Även om Sverige tappar från första till tredje plats när inte enbart homo- och bisexuellas legala situation räknas in utan även transpersoners och intersexuellas, så kan Sveriges regering och riksdag ändå känna att man kommit långt jämfört med många andra Europeiska länder.
På det nordiska planet hamnar Danmark på generande 9 poäng, Finland på 11, Island på 12 och Norge på 15.
Danmark, som en gång var föregångsland i hbt-frågor, delar därmed plats med Solvenien, Irland, Slovakien och Tjeckien. Den nya regeringen som inte styrs av Danskt Folkepartis mycket skeptiska hållning till hbt-personers legala rättigheter, bör nog skynda på sitt reformarbete för att inte helt tappa förtroendet från hbt-samhället.
Bland övriga grannländer kammar Lettland hem 1 ynka poäng, Estland 2 och Litauen 3. Polen får en 2:a som ganska dramatiskt skiljer sig från Tysklands 20 poäng.
Riktigt vidrigt är det i Ryssland och Moldavien som hamnar på – 4,5 poäng tätt följt på skamlistan av Eurovisonens hemland detta år, Azerbajdzjan på -4. Ett lågvattenmärke man delar med Armenien och värdlandet för EM i fotboll, Ukraina. Efter Ukraina kommer Turkiet, San Marino och Monaco på -3 och med ”bara” 1 minuspoäng hamnar Liechtenstein och Vitryssland.

Ladda ner Regnbågskartan som PDF


Ladda ner poängutdelningen son PDF