En japansk domstol har fastställt att det strider mot grundlagen att inte tillåta samkönade äktenskap, vilket innebär nya stadgar för hur juridiska ärenden som rör samkönade äktenskap ska behandlas. Japan är det enda landet av G7 nationerna som inte till fullo erkänt homoäktenskap.

Detta är det första domslutet som erkänner samkönade äktenskap och det innebär en stor symbolisk framgång i ett land som definierar äktenskapet som något ”mellan en man och kvinna”.

I dagsläget kan man registrera sitt partnerskap om man lever i en samkönad relation, men det innebär flera juridiska kryphål som kan skapa problem för de i relationen. Till exempel kan inte partnern i en samkönad relation ärva den andre, om den skulle gå bort eller om man bott i ett hus tillsammans. Man har heller inga möjligheter att bli förälder till barn som ens partner kanske fått i tidigare förhållande.

Partnerskapet var en förbättring, men det är fortfarande stor skillnad på vilka rättigheter heterosexuella par har i jämförelse. Detta hoppas man nu ska ändras.

Flera liknande fall pågår i Japan

Efter det här domslutet hörs nu flera liknande fall där man hoppas att utfallet ska bli detsamma och på så sätt pressa den japanska regeringen. För att vara ett asiatiskt land så är Japan relativt liberalt. Samkönade sexuella kontakter har varit lagligt sedan 1880, men den allmänna attityden mot hbtq är ganska dålig. Japan är det enda landet av G7 nationerna att inte ha legaliserat samkönade äktenskap.

I februari 2019 stämde 13 samkönade par regeringen på alla hjärtans dag med avsikten att få rätten att gifta sig.