Igår meddelade Socialstyrelsen att tiden för celibatkravet för män som har sex med män(MSM) halveras, från 12 månader till 6 månader, efter en pågående utredning som nu läggs ner. Den nya regeln införs 1 maj 2021.

Enligt Socialstyrelsen räknas MSM som riskgrupp eftersom de löper en högre risk att drabbas av blodsjukdomar än många andra grupper. Risken att smittas med hiv har beräknats vara minst 40 gånger högre bland MSM, än bland män som har sex med kvinnor.
Men varje påse blod testas på samma premisser.

Regnbågsblod är besvikna

Organisationen Regnbågsblod, som under en tid varit drivande i frågan, skriver på sin Facebook att beslutet är ett fiasko. De har helat iden efterfrågat en så kallad individuell screening, alltså att man ser till den enskilda individens riskbeteende.

– Det är tyvärr bara att konstatera. Trots åtskilliga år av utredning, stark opinion, tekniska framsteg och mer kunskap står vi här med föreskrifter som föreslogs av myndigheten redan för tolv år sedan, säger Tobias Ström, anestesisjuksköterska och initiativtagare till #regnbågsblod.

I både Australien och Storbritannien har man gått över till individuell screening. Regnbågsblod skriver att de kommer kräva en ny utredning från Socialstyrelsen.

– När land efter land runtomkring oss sänker karenstiden för MSM, eller till och med slopar den till förmån för individuell riskbedömning, är det högst anmärkningsvärt att vi idag står här med sex månaders karenstid. Det finns inga vinnare i den här förändringen. Det leder varken till mer tillgängligt blod eller att vi blir av med den stigmatiserande sjukdomsstämpeln på män som har sex med män, fortsätter Tobias Ström.

QX har sökt Socialstyrelsen för en kommentar.