Corona-pandemin har drabbat hbtq-livet i centrala Köpenhamn hårt. Begränsningar och total nedstängning för att hindra smittspridning har inneburit att det fått grävas djupt i restauratörernas reserver. När så tjänstemännen i kommunen presenterade en ny nattlivsplan för hur framtidens nöjesliv skall utformas för att inte störa grannarna, blev det starka reaktioner och förslaget fick dras tillbaks. Men såväl ett drygt år med Corona som diskussionen om att begränsa öppettiderna i innerstaden skapar nu oro berättar tidningen Out and Abouts chefredaktör Bert Svalebølle för QX.

Den första restaurerings- och nattlivsplanen är skrotad men inriktningen ser fortsatt ut att handla om att begränsa öppettiderna i de delar av Köpenhamn där nästan alla LGBT+ ställen är verksamma. Vad vill barer/restauranger och klubbar i Köpenhamns innerstad se för förändringar i en ny plan? 

– Man är avvaktande, och trots att de sex partierna i Köpenhamns Rådhus, som utdelade dödsstöten mot den första nattlivsplanen, i ett pressmeddelande skriver att det inte är rätt tid att införa ytterligare åtstramningar vad gäller öppettider och tillstånd, så är det många som oroar sig för att det trots allt blir begränsade öppettider som del i försöken att komma åt stök och våld på gatorna. Nattlivet har under en lång tid haft problem speciellt med de boende i innerstan om störande stök. Det har redan gjorts mycket med støjsluser (störningsslussar, dvs dubbla dörrar i entrén för att stoppa att oljud når ut på gatan, reds. anm.), sätta ljudgränser på musikanläggningar osv, men när folk rör sig mellan ställen eller hänger utomhus blir det svårt att styra upp. Man kan ju även se det från den andra sidan. De som bor i dessa områden idag har själva valt att bosätta sig där barer och nattklubbar ligger och kanske istället borde ha valt att flytta långt ut på landet.

I planen är det just det ”röda”, mest centrala, området där det ser ut att bli hårdast begränsningar även om den första nattlivsplanen nu skall arbetas om. Diskuteras det bland LGBT+ restauratörerna om att eventuellt flytta verksamheterna till andra delar av Köpenhamn?

– Det har jag inte hört något om och tror inte heller att det skulle fungera. De LGBT+ barer, nattklubbar etc som tidigare har öppnat utanför de områden de nu ligger i har haft mycket kort överlevnadstid, då många gäster vill vara nära där det händer. Jag tror inte det skulle bli enkelt för LGBT+ miljön att flytta. Men självklart måste nattlivet finnas med en ömsesidigt respekt med resten av stan.

Alla barer och klubbar har varit stängda helt sedan den 9 december och skall nu vara det fram till den 5 april i år, och innan dess har det varit Corona-restriktioner. Har LGBT-restauratörerna kunnat se hur stort det ekonomiska tappet varit under restriktionerna?

– Många danska LGBT+ ställen valde redan i nars 2020 att följa myndigheternas rekommendationer och stänga helt med omedelbar verkan för att därmed undvika ytterligare spridning av Corona, berättar Bert Svalebølle och listar turerna under året.

• Den 18 maj 2020 började man att öppna upp igen, men man skulle då stänga senast vid midnatt och nattklubbar var fortsatt stängda.

• Den 1 september blev det så tillåtet att håla öppet till 02, men inga nya gäster fick släppas in efter klockan 23 och nattklubbar skulle fortsatt hålla stängt.

• Den 9 september blev det åter begränsat öppethållande till midnatt och från den 17 september inskränktes öppettiderna till klockan 22.00 och fortsatt stängda nattklubbar.

• Den 9 december blev det så åter helt nedstängt.

• Som det ser ut nu skall restauranger, barer och caféer få öppna utomhusserveringar från den 21 april och den 6 maj även för servering inomhus, men det är ännu inget meddelat om när övrigt nattliv kan öppna igen.

– Så med mer än ett år av delvisa nedstängningar och stora inskränkningar har det inneburit ett stort tapp för alla och trots olika stödpaket för att täcka löner och fasta kostnader, uppskjuten skatt och moms, så har man tvingats tära på reserverna och det har för många inneburit att ha stora buffertar, eftersom stödpaketen har tagit lång tid att behandla och betala ut.

– Även om man nu ser ljuset i mörkret så räknar många med att det tar lång tid innan omsättningen åter är på nivåerna innan Corona och kanske kommer aldrig omsättningen tillbaks på de nivåerna, då några gäster fortsatt kommer känna sig otrygga och kanske även har skaffat sig nya vanor.  

På OutAndAbout listar ni 15 barer, restauranger och klubbar och två sexklubbar som nu är ”temporärt stängda” . Har det stöd som staten ger till verksamheter som fått stänga/begränsa öppettiderna räckt? Finns det risk att några av dessa tvingas lägga ner verksamheten?

– Inga av de LGBT+ ställen som jag har talat med har gett uttryck för att de står inför ett beslut om att ge upp sin verksamhet, men många är ekonomiskt hårt drabbade och om omsättningen inte kommer igång snabbt igen så kan det nog antas att det blir några som måste ge upp. Så finns ju även hela den uppskjutna momsen och skatten kvar som skall betalas och får man då inte upp omsättningen kan det bli svårt att hämta igen det som släpar efter. 

I många länder talas det om att de hårda restriktionerna har lett till psykologiska problem med isolering, oro och ensamhet. Är det något du känner igen i LGBT+ miljön i Köpenhamn?

– Många av de LGBT+ personer som jag har talat med känner sig både ensamma och oroliga. Speciellt svårt har det varit för de många ensamstående där LGBT+ ställen varit där deras sociala nätverk upprätthållits. Speciellt oron för att smittas har gjort att många har låtit bli att hitta nya sätt att vara tillsammans på och därför låst sig inne och därmed både tappat sociala och sexuella kontakter.

 I augusti blir det World Pride och EuroGames. Hur diskuterar och planerar LGBT-restauratörerna kring möjligheter och svårigheter med dessa stora evenemang?

– Det är fortfarande en öppen fråga, men i mitten av april förväntar vi besked från regeringen kring möjligheterna för att större event och arrangemang att genomföras och förhoppningsvis då även om öppning av barer och nattlivet. Jag har kontakt med många som planerar events under World Pride och EuroGames, men de väntar nu in att besked om hur möjligheterna och restriktionerna kommer utformas. Copenhagen 2021 (World Pride och EuroGames) har redan låtit meddela att det fortsätter planeringen och har presenterat tre scenarier.

De tre scenarier som WorldPride och EuroGames satt upp är att festivalerna kan genomföras som vanligt, att vissa begränsningar kommer införas och slutligen att festivalen blir helt digital. Mer om vad de tre scenarierna innefattar kan du läsa här.