I september förra året klubbades budgeten för Malmös del av World Pride 2021 som kommer hållas i både Köpenhamn och Malmö, under namnet Copenhagen 2021.
I nuläget pratar man om att det finns tre olika scenarier planerade för hur eventet skulle kunna bli, enligt projektledare Anna Tenfält.

Scenario 1: Ett fullskaligt publikt arrangemang

Scenario 2: Ett publikt arrangemang i så hög utsträckning som det är möjligt men med anpassningar efter eventuella restriktioner och tillförande av digitala element där det fungerar bra med programmet.

Scenario 3: Ett helt digitalt arrangemang.

Anna säger att man planerar för 5 olika scener runt om i Malmö, plus scenerna i Köpenhamn och ett WorldPride House. Det finns även samarbeten med externa scener som kommer vara en del av programmet.
I dagarna meddelade West Pride att de kommer senarelägga sin festival till hösten, då förhoppningsvis fler blivit vaccinerade. Men att flytta World Pride 2021 är just nu inte ett alternativ.

– Vi vågar hålla ut ett tag till och hoppas på tydliga besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen inom en inte allt för avlägsen framtid. Vi har svårt att se att vi skulle behöva gå in i scenario tre, det ser vi som osannolikt. Men oavsett om vi får arbeta utifrån scenario 1 eller 2 så ser vi att det gångna året fört med sig mycket ny kunskap och även ett nytt sätt att ta del av digitala arrangemang. Det kommer vi att använda oss av oavsett scenario för att stärka programmet, öka tillgängligheten och ta hänsyn till att WorldPride är ett internationellt arrangemang som ska vara tillgängligt för HBTQIA+personer i hela världen, säger Anna.