Även i år tvingade ett seminarium avbrytas efter att ”aktivister” förhindrat arrangörerna från att hålla sina föredrag . Förra året genomfördes en ”folkdomstol” mot personal från Migrationsverket. I år var det två poliser som skulle ha talat om hur polismyndigheten i Västra Götaland arbetar med hatbrott som tvingades lämna sitt arrangemang.
Liknande händelser i samband med Stockholm Pride väckte stor uppmärksamhet då homosexuella militärer och poliser trakasserades medan de gick i Prideparaden. Även vid förra årets HBTQ-parad fick bland annat en öppet lesbisk polis ta emot spott från ”aktivister” som inte anser att poliser skall få närvara vid HBTQ-festivalen.
Vid seminariet som ”aktivisterna” filmat och lagt ut på YouTube säger de att polisen närvaro på ”vår festival” skapar en otrygghet. Det är främst polisens uppgift att avvisa asylsökande som fått avslag som lyftes.
– En av våra programpunkter har blivit störd av en grupp aktivister, berättar HBTQ-Festivalens verksamhetschef Tasso Stafilidis för QX. Det tycker vi är oerhört olyckligt. Vårt ansvar som festival är att alla de som anmält sina programpunkter också skall få möjlighet att genomföra dem.
– Vi har inget emot att folk protesterar eller tar del i debatter och är kritiska, fortsätter han. Men det är inte acceptabelt att några går in och säger att ”ni får inte vara här”.
– Detsamma hände förra året då Migrationsverkets personal inte tilläts genomföra sitt seminarium!
– Det var lika olyckligt då. Det vi från festivalen upplever är att många av de myndigheter som är med och aktivt tar ställning för festivalens värdegrund deltar med de personer som verkar för den förändring som pågår inom myndigheterna. Därför är det olyckligt när det är de här personerna som också utsätts för den här sortens direktaktion.
Händelsen vid polisens seminarium är nu polisanmäld för störande av allmän sammankomst med en straffsats på upp till 6 månaders fängelse.
Tasso Stafilidis berättar för QX att festivalen efter förra årets incidenter haft en beredskap för att liknande skulle kunna upprepas i år.
– Vi identifierade just detta seminarium som högrisk och satte in extra insatser där, berättar han.
– Hur såg de insatserna ut?
– Det var att vi hade vår säkerhetschef där och andra funktionärer, svarar Stafilifis. Sedan är den komplicerade frågan vad gör vi när en sådan här händelse väl inträffar. Vi har inte kommit fram till att vi skall avhysa grupper från platser. Men det är något vi på allvar måste diskutera nu. Vi måste kunna bestämma oss för hur vi skall agera när det händer.
– Förra året var det några öppna gaypoliser som blev spottade på i paraden!
– Det var polismyndigheten som gick det året också och med dem några öppna gaypoliser som valde att gå för första gången i den här stan. Det är oerhört sorgligt att de personerna, utifrån dessa gruppers kritik, får iklä sig hela myndighetens vara eller icke. Kan man inte se skillnad på de enskilda fallen man kritiserar och en statlig myndighet med ett reglerat uppdrag från lagstiftning, riksdag och regering så blir det komplicerat.
– Man har som konsekvens nu alltså fått öppna hbt-personer att inte vilja gå i Regnbågsparaden!
– Vad hade hänt om en högerextrem grupp spottat på poliser, kallat dem för ”polishora” och ”fitta”, frågar sig Stafilidis. Hur skulle vi se på det? För festivalen finns det ingen ursäkt utan det är oacceptabelt oavsett vilka som står för det aktiva våldet mot våra medverkande i paraden eller vid seminarier.
– Nu finns en hotbild mot paraden i morgon. Finns några diskussioner om hur ni hanterar det?
– Ja det pågår diskussioner som jag inte just nu vill gå in närmare på. Vi planerar för att det kan hända., säger Stafilidis och kritiserar samtidigt ett ingripande från polisen i Regnbågsparken under fredagen där man sökte efter några av de som polisanmälts för att ha stört torsdagens seminarium.
– Polisen hade här den dåliga smaken att gå in i Regnbågsparken och söka efter personer som varit med i aktionen, säger Stafilifis. Jag har framfört till polisen att det var totalt oacceptabelt och oproffsigt skött. Jag vill hävda att det är nästan emot deras eget regelverk att vara så provocerande och aggressiva som de var mot de här personerna.
– För oss blir det ytterligare en tråkig händelse eftersom festivalen är till för det öppna samtalet, utbyta olika synpunkter, ha och utöva sin yttrandefrihet.
– Samtidigt som ni säger att det är oacceptabelt att förhindra genomförandet av seminarierna väljer ni alltså att också kritisera polisen för att man velat identifiera de personer som gjort just detta?
– Ja precis. Därför att man gjorde det på ett så aggressivt sätt.
Utöver en polisanmälan för störande av allmän sammankomst har även en deltagare vid seminariet polisanmälts för att ha lämnat lokalen med kommentaren ”förbannade flator” vilket först möttes med skratt men sedan har polisanmälan lämnats in av RFSLs Brottsofferjour.

Se aktivisternas video från händelserna i torsdags och fredags. Klippet har gjorts privat så för att se det behöver man be om tillåtelse