På måndagsmorgonen amerikansk tid meddelade USAs hälsominister Xavier Becerra att homo-bisexuella och transpersoner kommer omfattas av diskrimineringsskyddet inom landets hälso- och sjukvård. Det skriver idag Washington Post.

Den tidigare administrationen under Donald Trumps ledning meddelade 2019 att det skydd som Barack Obamas regering införde 2010 genom att inkludera transpersoner i diskrimineringsgrunden ”kön” skulle omdefinieras. Trump-administrationen lyssnade till den debatt som uppstod efter Obamas uppdaterade definition av ”kön” och ville, i samband med en rensning bland ”kostsamma och onödiga reglerade utgifter”, ändra så att transpersoner inte längre omfattades av diskrimineringsskyddet inom hälso- och sjukvården. Trump-administrationen lät meddela att ”kön” endast skall definieras ”av vad biologin avser med man eller kvinna”. Trumps administration menade att kostnaden för att även skydda transpersoner mot diskriminering inom hälso- och sjukvården landade på 2,9 miljarder dollar.

Samtidigt med Trumps beslut så inledde Högsta domstolen hanteringen av fallet ”Bostock v. Clayton County”  där de i sitt domslut menade att sexuell läggning och könsidentitet skall, inom begreppet ”kön”, omfattas av det generella skyddet mot diskriminering inom arbetslivet. Trots Högsta domstolens tydliga markering när det gäller arbetslivet, så valde Trump ändå att driva sin tolkning på hälso-sjukvårdsområdet ända in i  slutet av presidentperioden.

När nu HHS, USAs hälsoministerium, tar upp tråden från Barack Obamas period, och menar att sexuell läggning och könsidentitet är diskrimineringsskyddade, kan hälso- och sjukvård som finansieras av statliga medel inte längre neka homo-bisexuella och transpersoner vård.

– Ingen skall utsättas för diskriminering på grund av vilka de är när de söker medicinsk hjälp, kommenterade biträdande hälsominister, den första öppna transpersonen i en amerikansk regering,  Rachel Levine måndagens uttalande.

Med beslutet från Joe Bidens regering infrias ännu ett av de löften han la fram i samband med sin installation tidigare i år.