Efter en turbulent tid från valet av Joe Biden som ny president för USA skall han och vice president Kamala Harris sväras in på onsdag under hård bevakning.

Washington Blade listar nu de löften som Joe Biden har gett HBTQ-samhället men konstaterar att kampen mot Corona-pandemin och riksrättsåtalet mot Donald Trump troligen kommer försena arbetet.

Biden har lovat att ett av sina första beslut blir att återkalla det förbud mot transpersoner att ta tjänst inom det militära som 2017 infördes av Donald Trump efter ett av hans famösa tweets. Washington Blade påpekar dock att det kommer ta omkring ett år för Pentagon att få det genomfört.

”Hörnstenen” i Bidens löfte till HBTQ-samhället, som Washington Blade kallar det, är att inom 100 dagar skriva under ”the Equality Act” som skall utöka 1964 års Civil Rights Act medborgarrättslag till att även inkludera förbud att diskriminera baserat på kön liksom sexuell läggning och könsidentitet. Dessutom omfattar Equality Act även ett utökat diskrimineringsförbud som omfattar affärer, banker, transport och hälsovård.

Förväntningarna på att tidsplanen håller har dock, rapporterar tidningen, minskat på grund av Corona-pandemin men även det riksrättsåtal som planeras och kommer försena Senatens godkännande av Bidens ministrar ”vilket krävs för att avgörande delar av Bidens agenda skall komma igång”. Från de hbtq-aktivister, jurister och lobbygrupper som tidningen talat med markeras en viss acceptans för att The Equality Act kan bli försenad på grund av pandemin. Även ett förväntat försök från Republikanerna i Senaten att fördröja hanteringen riskerar fördröja en utökad antidiskrimineringslag.

Ett spår som diskuteras för att snabbare stärka skyddet mot diskriminering är att Biden utfärdar en presidentorder om att ett genomföra förändringar enligt ett utslag i Högsta domstolen, Bostock v. Clayton County, som fastslog att diskriminering baserat på HBTQ-identitet är en form av könsdiskriminering som redan idag är åtalbart.

American Civil Liberties Union hoppas även på en presidentorder om att ID kort utfärdade av federala myndigheter skall erbjuda möjlighet att själv ange sin könstillhörighet och även ha med icke-binära alternativ. Även det är något som Biden och Harris skall ha ställt sig bakom under valkampanjen.

I det HBTQ-program som Biden presenterade vid Demokraternas partikonvent utlovade han även att ”på sin första dag” ge utbildningsministeriet i uppdrag att ålägga skolor att garantera trans-ungdomar tillgång till idrott, toaletter och omklädningsrum i enligt med deras könsidentitet.

Washington Blade påminner om ett av valkampens löften från Biden att inom en vecka efter installationen prioritera upp HBTQ-frågor i  arbetet med  mänskliga rättigheter internationellt.

I sitt löfte under valkampanjen utlovade Biden att tillsätta en ansvarig i Vita Huset för HBTQ-frågor och för kontakten med HBTQ-samhället liksom att utse en envoyé för internationella HBTQ-rättigheter på utrikesdepartementet.

Reggie Greer som ansvarat för HBTQ-frågor under valkampanjen antas ta platsen i Vita Huset. Det spekuleras att platsen vid utrikesdepartementet kan gå till Jessica SternOutRight International alternativt Todd Larson som under lång tid arbetat med HBTQ-frågor inom USAID, USAs motsvarighet till svenska SIDA.

– Biden är engagerad för att driva den mest jämställdhets-inriktade agendan i historien framåt och hans administration kommer att börja genomföra denna vision från dag ett, utlovar Jamal Brown från hans övergångsteam i en kommentar till Washington Post.