I senaste numret av Nytt om HBT-flyktingar sammanfattar RFSLs Stig-Åke Petersson senaste tidens asylärenden han och RFSL varit inblandade i.
Det aktuella nyhetsbrevet innehåller information om en rad avslag för hbt-personer som sökt asyl i Sverige. Bland annat berättas att två män som flytt från Irak fått avslag då Migrationsverket ansett att informationen om att de söker asyl med deras sexuella läggning som skäl, kommit in för sent. Männen har, berättas i nyhetsbrevet, inte från början i asylprocessen vågat ta upp att de förföljts som homosexuella. I ett av fallen har det dröjt tre år i det andra två år innan detta skäl tagits upp. I kontrast har en annan man från Irak dock blivit trodd av Migrationsverket.
Ytterligare ett fall med en irakisk man ligger för prövning hos Europadomstolen. Sverige har bett om att få skjuta upp sitt svar som skulle ha varit inne 21 november förra året i flera omgångar för att nu senast anges ges den 13 juni i år. ”Uppenbarligen ett besvärligt ärende för Sverige”, kommenterar Stig-Åke Petersson i nyhetsbrevet.
En man från Nigeria nekas asyl och skall återsändas av samma skäl som för de två männen från Irak, liksom att den nigerianske mannen tidigare angett flera asylskäl: ”Om du underlåtit att berätta om din nu uppgivna homosexualitet till följd av att du riskerar förföljelse vid ett återvändande borde du rimligen inte angivit övriga asylskäl heller, då även dessa, enligt dig, föranledde ett behov av skydd vid en framåtsyftande bedömning.”, och meddelar samtidigt att mannen kan återsändas till Nigeria.
En man från Mali, som idag har en pojkvän i Sverige, nekas asyl för att informationen om hans homosexualitet framkommit sent i processen. Migrationsverket kallar de senare tillkomna skälen för ”hastigt påkomna”. Mannen säger att han inte vetat om att man kan ange sexuell läggning som asylskäl.
QX har tidigare skrivit om att ugandier som sökt asyl i Sverige numera får avslag. Skälen som ges till detta är att man ifrågasätter de faktauppgifter som lämnas om de asylsökandes sexuella läggning och skyddsbehov.
Trovärdigheten i berättelser om förföljelse i hemlandet spelade stor roll även för två män från Kamerun. En fick asyl med hänvisning till situationen för homosexuella i landet en annan asylansökan avslogs då bevismaterialet inte ansågs räcka.
En kvinna från Kenya som berättar om hur hon utsatts för övergrepp på grund av att hon är lesbisk, blir trodd. Men migrationsverket menar att myndigheterna i landet har vilja och förmåga att skydda henne.
Medan en man från Marocko anses ge en för vag berättelse om hur han förföljs som homosexuell från en annan man från Burundi stanna efter att han blivit trodd på informationen om att trakasserats och sedan förhörts om sin homosexualitet av landets polis.
En ung man från Sankt Petersburg har utvisats efter att han nekats asyl. Generellt är det avslag som gäller de hbt-personer som flyr till Sverige från Ryssland.
I Migrationsdomstolen, dit asylärenden som överklagas efter beslut av Migrationsverket hamnar, har tre homosexuella män till slut beviljats asyl. Det gäller en man från Pakistan, en från Etiopien och en man från Uganda.


Läs hela nyhetsbrevet från RFSL som PDF