I oktober 2019 JO-anmälde en privatperson Pilbäcksskolan i Växjö som hade en temavecka i samband med Växjö Pride som handlade om alla människors lika värde. Veckan avslutades med att eleverna skulle göra sina egna regnbågsflaggor och sedan vifta med dem. Man skulle även anordna en prideparad som en organisation ansvarade för, dagen efter.

I beslutet som QX tagit del av framkommer det att det är viktigt att skolan står upp för alla lika värde, men att skolan inte får agera på ett sätt som tvingar elever till att delta i en meningsyttring. Därför kritiserar JO temaveckans avslutande aktivitet och skolans rektor.

”Även om skolan ska representera och främja uppfattningar om alla människors lika värde, måste det ske med beaktande av elevernas rätt att ha andra uppfattningar och att inte behöva delta i meningsyttringar”, skriver JO.