I samband med Växjö Pride i maj bestämde sig ett flertal skolor i området för att ordna olika typer av Prideaktiviteter, däribland Pilbäcksskolan. Till Smålandsposten ifrågasatte då en förälder att eleverna behövde delta och pekade på att Pride inte ingick i läroplanen.

Eftersom att beslutet om att deltagandet skulle vara obligatoriskt togs av skolans rektor så är JO-anmälan riktad mot henne.

– Jag har fått förfrågan om att barn inte ska delta i aktiviteterna, som handlar om pyssel och så vidare. Därför har jag tagit beslutet att inte undanta barnen från den dagliga verksamheten, sa rektorn till Smålandsposten i maj.

I anmälan, som QX har tagit del av, pekas två skolor ut för att ”ha brutit mot regeringsformen”. Pilbäcksskolan för sitt obligatoriska Pridefirande och en skola i Västerbotten för sin klimatstrejk.

”Att tvinga eller eljest förmå barn med skolplikt att delta i sådana meningsyttringar strider som sagt uppenbart mot grundlagen” skriver anmälaren.

QX har varit i kontakt med rektorn som väljer att inte kommentera anmälan.