I undersökningen har RFSL och RFSL Ungdom frågat riksdagspartier olika frågor om hiv. Alla partier, utom Sverigedemokraterna, har fått samma frågor och frågorna har partirepresentanterna inte känt till i förväg. Hur partierna svarat publiceras sedan löpande på RFSL och RFSL Ungdoms hivblogg. I går publicerades Miljöpartiets svar. De fick två av sju poäng i kunskapstestet. Nyss publicerades Moderaternas. De gjorde ett halvt poäng bättre ifrån sig än Miljöpartiet.

Emelie Mire Åsell menar att anledningen till att de inte frågade Sverigedemokraterna är att de inte delar samma värdegrund.
– Vi är en antirasistisk organisation och vi samarbetar aldrig med dem. Vi har helt enkelt inte en gemensam grundsyn på människor.

Kan det i så fall inte vara bra med dialog?
– Jo, vi deltar i debatter, även om vi inte bjuder in dem till våra egna seminarier och debatter.

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund säger så här om att de inte fått delta i undersökningen:
– Det är ganska vanligt att man utesluter Sverigedemokratera, i både intervjuer och debatter. Så egentligen är det inte en så stor grej. Men man tjänar på ett omfång av åsikter och debatter bygger på att man tycker olika.

Hur tror du att det gått för er i hivkampanjen? Miljöpartiet fick två av sju poäng.
– Vi hade nog också tagit två poäng.

Syftet med kampanjen är att få folk att skydda sig och öka kunskapen om hiv. RFSL och RFSL Ungdom vill också att informationsplikten ska avskaffas, den lag som säger att man är skyldig att berätta att man är hiv-positiv.
– Lagen inger en falsk trygghet. Alla vet inte om de är hiv-positiva eller hiv-negativa. Det handlar istället om att ta ansvar för sig själv och sin partner och att ha skyddat sex. Det kan man göra utan att lagen finns, säger Emelie Mire Åsell, ordförande i RFSL Ungdom.