EM är nyligen avgjort och Polen och Ukraina har varit två starkt ifrågasatta värdnationer, inte minst för deras avsaknad av hbtq-personers rättigheter. Men nu kan Polen komma att anta en ny lag, som förbjuder hatbrott som har med sexuell läggning att göra.

I Polen finns det redan en lag som förbjuder hatbrott, men den gäller bara hatbrott av etnisk, rasistisk eller nationell karaktär. Lagen kan komma att göras om och även innefatta hatbrott som sker på grund av sexuell läggning, kön, funktionshinder och hälsotillstånd, rapporterar Warsaw business journal i en artikel.

– Om förslaget antas, blir det en viktig framgång för Polens hbt-community, säger Wojciech Szot, som kämpar för hbtq-personers rättigheter i Polen, till tidningen.
– Lagen kommer tvinga Polen att informera om homosexualitet och att slå ner på homofobi, säger han.
Som mest ska man kunna dömas till två års fängelse för ett homofobiskt hatbrott som begås i Polen.