I Sverige har vi haft vår moderna demokrati sedan 1921 då alla i vårt land fick sin demokratiska rättighet att gå rösta. Både kvinnor och män, fattig eller rik fick då rätten att lägga en röst som var lika mycket värd till varje församling. Det kallar vi den allmänna och lika rösträtten.

I den kampen tog vi Socialdemokrater fajten tillsammans med fackföreningar, kvinnorörelsen och liberaler. Den konservativa högern röstade nej till allas människor lika rättigheter och värde. De röstade nej till en frihet och demokrati som omfattar alla medborgare.

Idag 100 år senare ser vi hur den samlade konservativa högern krokar arm med ett högernationalistiskt parti som har Ungern som förebild. I Ungern styr deras högerextrema broderparti som nyligen införde en lag som gör det förbjudet att nämna HBTQ+ personer i skolböcker och barnböcker då detta likställdes med “pedofili och sexuellt utnyttjande av barn”. Inget kunde vara mer fel beslutet är ett tydligt bevis på de villkor som gäller för alla som inte identifierar sig med kärnfamiljsnormen.

I Polen där ett annat högerpopulistiskt parti styr har det införts HBTQ+ fria zoner. Med andra ord är det förbjudet att vara en öppen HBTQ+ person. I Sverige vill SD kraftigt begränsa rätten till abort. De vill också likt Ungern begränsa vad som är tillåtet att publicera och de vill att staten ska styra innehållet i alla medier.

I Sverige har vi säkrat att SVT, SR och UR ska vara oberoende partifärg liksom fri från kommersiell styrning av innehåll. Det är därför som alla 8 riksdagspartierna sitter med i public servicestiftelsens styrelse. Public Service har som uppdrag att värna demokrati och allas lika rättigheter och värde samt folkbildning. Men själva innehållet ska inte styras av politiker utan därför är Public Service till för alla.

För att HBTQ+ personer i Sverige ska kunna röra sig fritt på gator och torg utan att bli trakasserade eller drabbas av hatbrott får vi aldrig någonsin glömma bort vår historia.  Den utveckling som nu sker i länder som styrs av högerextremistiska partier uppvisar paralleller med den utveckling som skedde före förföljelserna som skedde i 30- och 40-talets Tyskland. Då liksom nu tas makten genom demokratiska val med syftet att avskaffa allas lika rättigheter och värde. Demokratin används i syfte att avskaffa demokratin.

Vi i HBTQ+ Socialdemokrater kommer alltid stå upp för allas lika rättigheter, värde, jämlikhet, solidaritet, frihet och demokrati. Vi glömmer aldrig bort vår historia.