Under hösten gör Svenska Kyrkan en ny satsning för hbtq-personer de valt att kalla Regnbågslinjen. Det är en samtalsjour som helt och hållet kommer bemannas av hbtqi-personer. Det är ett projekt som som ingår i kyrkans del för att jobba mot psykisk ohälsa och för suicidprevention. Samtalsjouren ska alltså bemannas av hbtqi-personer och riktar sig till hbtqi-personer, eller personer som har nära relation till communityt, typ nära anhöriga, vårdpersonal och skolpersonal.

Projektet startade i maj 2021 och ska pågå till december 2022. Linjen beräknas öppna till december 2021, men först måste man hitta personer som vill jobba med detta, vilket man planerar att försöka göra nu under sommaren.