Sedan 1998, då Stockholm för första gången stod värd för Europride, har regnbågsflaggan hissats i Stockholms stad. Den symboliserar stolthet, respekt och alla människors rätt att få älska vem man vill.

Den politiska utvecklingen i Sverige och i Europa visar att rättigheter för hbtq-personer, precis som för kvinnor, inte kan tas för givna. En sådan sak som att hissa regnbågsflaggan när Pride firas, är inte längre en självklarhet. Inte ens i Sverige.

I SD-styrda kommuner som Hörby och Sölvesborg har regnbågsflaggan halats och här i Stockholm har Sverigedemokraterna både i regionen och i stadshuset, motsatt sig flaggandet. Åsikten motiveras med att Stockholm ska stå för allas lika rättigheter och därför bör staden hissa flaggor som representerar alla kommunens invånare. Följaktligen ska inte flaggor med ”politisk karaktär” hissas.

När Gilbert Baker på 70-talet designade regnbågflaggan gjorde han det för att den ska tillhöra alla som sympatiserar med att alla människor har lika värde. Den hissas under Stockholm Pride för att hbtqi-personer genom historien har nekats sina rättigheter och förnekats sitt människovärde. Vad är Stockholm Pride om inte en manifestation för alla människors lika värde och rättigheter oavsett könsidentitet, politisk åskådning eller sexuell läggning? Följer man dessutom Sverigedemokraternas resonemang om att alla ska representeras av de flaggor som hissas så skulle det hindra flaggning vid de nationella minoriteternas dagar. Det är en, minst sagt, obehaglig tanke som tydligt visar partiets inställning till grundläggande jämlikhet och lika värde.

Den som tror att Sverigedemokraternas agerande handlar om neutralitet behöver bara titta på deras agerande i Europaparlamentet. Förra månaden fördömde parlamentet i en resolution, Ungerns nya kontroversiella hbtq-lag, som jämställer homosexualitet med pedofili och förbjuder spridning av information om homosexualitet till ungdomar. Sverigedemokraterna röstade, som enda svenska parti, nej till resolutionen. De menar att Ungerns lag ligger inom det nationella självbestämmandet, trots att det här handlar om universella rättigheter som ligger till grund för samarbetet inom EU.

Liberalerna har länge jobbat för den mekanism som nu finns i EU. Den gör det möjligt att stoppa utbetalningar från EU:s budget till medlemsländer som inte respekterar rättsstatliga principer och grundläggande mänskliga rättigheter. Hat mot hbtq-personer är ett hot mot individens frihet och därför måste vi som liberaler och EU som union sätta ned foten mot homofobi, transfobi, främlingsfientlighet och fördomar. EU ska fortsätta att vara en frihetszon för alla människor. Utbetalningarna till Ungern måste därför stoppas. Liberalerna vill också att EU:s diskrimineringsskydd för hbtq-personer stärks och att den samkönade familjen erkänns i EU:s lagar.

Låt oss vara ärliga. Sverigedemokraternas politiska agerande i Stockholm, i andra svenska kommuner och i Europaparlamentet handlar vare sig om neutralitet eller om kommuners och staters självbestämmande. Agerandet är återigen ett steg mot att försvåra livet för hbtq-personer och andra minoriteter.

Men Sverigedemokraternas agerande är inte särskilt förvånande. Det som i grunden skiljer en liberal demokrati från en nationalkonservativ, är försvaret av individens fri- och rättigheter. Individen är grunden i en liberal demokrati medan folket är hörnstenen i ett nationalkonservativt samhälle. Föreställningen är att folket måste hållas samman av en nationell identitet som den traditionella kärnfamiljen ligger till grund för. Därför kommer Sverigedemokraterna, oavsett vad deras åsikt för dagen av taktiska skäl må vara, aldrig stå på barrikaderna för hbtq-personers rättigheter.

När Europride arrangerades för första gången i Sverige 1998 krävdes en kamp för att få tillstånd att hissa regnbågsflaggan i Stockholm. Sedan dess har Stockholm med stolthet hissat den för att markera ett öppet samhälle och stödet för varje människas rätt att utan skam få älska och älskas av vem man vill. Regnbågflaggan ska fortsätta hissas i Stockholm och det ska vi alla vara stolta för!

Tillsammans med andra europiska storstäder kommer Liberalerna i Stockholms stad alltid att ta kampen för alla människors lika värde och rätt att älska den man vill i Stockholm, i Europa och på alla andra ställen i världen.