Antalet sponsorer som vill synas under Copenhagen 2021, eller World Pride i Köpenhamn och Malmö, har ökat vecka för vecka och för en vecka sedan kom meddelandet från Köpenhamn att den schweiziska företaget Nestlé nu anslutit som sponsor.

I tisdags reagerade en av de som var planerad att delta vid avslutningen av festivalen, stylisten Andree Wendel Hoxfeldt, med att meddela att han hoppar i protest mot att  Nestlé blivit sponsor.

Andree Wendel Hoxfeldt protesterade på sin Facebook-sida. Dagen efter vände Copenhagen 2021

Från Copenhagen 2021 är intresset för att svara på frågor från QX  ljumt, men organisationens kommunikationschef Steve Taylor förklarar via mail:

Vi mottog mycket feedback från communityt på vårt meddelande om partnerskapet med Nestlé. Vi förstår att då vi engagerar oss med partners och sponsorer som kan väcka oro hos några personer, så behöver vi få tid att tala med och lyssna till vårt community, och vi kan inte göra detta minder än tio dagar före eventet startar. Därför har Copenhagen 2021 och Nestlé gemensamt beslutat att avsluta vår överenskommelse.

Vi kommer inte säga något mer än detta

QX följdfråga om sponsorn Starbucks, som är i partnerskap med Nestlé genom varumärket Starbucks Coffee at Home, besvarar Steve Taylor med att kaffekedjan länge varit en sponsor av Prideevenemang.

– Som alla stora företag, har de egna partnerskap med andra varumärken vilket generellt sett inte påverkar deras partnerskap med oss. Våra partners kan enbart lyfta sina egna varumärken i avtalen med oss.

Även Nestlé har prisats för sitt HBTQI-vänliga engagemang. Senast i januari i år blev de nominerade till British LGBT awards i kategorin ”Inclusive Employer or Company”. Den 27e augusti meddelas vinnaren i den kategorin. Nestlé är även en av sponsorerna till det brittiska LGBT-priset.

Taylor konstaterar på QX fråga att sponsorskapen slutits separat i Köpenhamn respektive i Malmö. Och att Copenhagen 2021 därmed är ansvarig för de delar som rör Köpenhamn.

Anna Tenfält, projektledare på WorldPride 2021 i Malmö, bekräftar att det är två separata organisationer som ”samarbetar kring mycket”.

– Men våra ekonomier är helt separata från varandra och vi har inte heller något inflytande över varandras sponsorer. Malmö Pride var varken delaktiga i, eller medvetna om, beslutet om att ta in Nestlé som en partner på den danska sidan. Vi fick reda på det när det släpptes i sociala medier och blev lika chockade som alla andra.

Vad blev er reaktion på beslutet att sluta avtal med Nestlé?
– Vi blev oerhört chockade och besvikna.

Vad är det med Nestlé som gör att ni reagerat negativt på deras medverkan?
– Inom Malmö Pride har vi en tydlig sponsringspolicy som vi följer. En stor och viktig del av den är att alla företag vi ingår partnerskap med behöver stå bakom vår värdegrund, i både ord och handling. Nestlé går inte i linje med mänskliga rättigheter, inkludering och jämlikhet. För att nämna några exempel står de bakom stor skövling av regnskog, de följer inte den, av WHO antagna, barnmatskoden utan marknadsför bröstmjölksersättning i fattiga länder på ett sätt som gör att personer avstår från att amma. De bidrar även till oerhört dåliga arbetsvillkor. Detta är några av anledningarna till att vi anser att Nestlé är direkt olämpliga som samarbetspartner.

Har svenska sidan av festivalen varit en aktiv del i sponsorarbetet, eller är det helt ”danska” beslut?
– Vi har ett eget aktivt arbete med sponsorer på den svenska sidan. Vi har lagt stor vikt vid att, tillsammans med våra samarbetspartner, fokusera på utbildningsinsatser och kunskapsspridning. Vi är mycket stolta över de partnerskap vi har för WorldPride i Sverige. Däremot har vi som sagt ingen delaktighet i hur de arbetar med sponsorer i den danska organisationen.

Finns risk att det kommer nya kontroversiella sponsorer nu strax innan festivalen startar?
– Vi tror och hoppas att våra samarbetspartners Happy Copenhagen har lärt sig en viktig läxa och att en omvärderar hur en arbetar med sponsorer framöver. Jag har svårt att se att det kommer några fler sådana här överraskningar inför festivalen.

Via Nestlés svenska kommunikationschef Mikael Lindgren lämnar företaget följande kommentar till sponsorfrågan och Copenhagen 2021.

Vårt arbete med mångfald och inkludering är en viktig del i vår strategi som företag, både internt och externt. Vi tror att samarbete, exempelvis genom sponsring, är ett bra sätt att visa vårt stöd i dessa viktiga frågor samt att lyssna och lära av andra. Vårt sponsringsavtal för WorldPride & EuroGames 2021 har avslutats. Detta förändrar dock inte vårt engagemang för att främja mångfald, inkludering eller mänskliga rättigheter på något sätt. Vi respekterar och främjar mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet och värdekedja, i linje med FN:s vägledande principer och de tio principerna i FN:s Global Compact.”

Efter att Copenhagen 2021 valt att avbryta samarbetet med Nestlé berättar Andree Wendel Hoxfeldt för QX att han nu kommer medverka vid avslutningen men donera sitt gage till organisationen LGBT Asylum.

Även Stockholm Pride fick tidigare i juli hård kritik från liberala debattörer för att de valt att ha det kinesiska företaget TikTok som sin huvudsponsor. Kritiken riktade in sig på att appen TikTok följer lokal lagstiftning tillåtit att hashtags som kopplas till positiva ställningstaganden i hbtqi-frågor tas bort i länder där homosexualitet är kriminaliserat. Även om kritik framförts så har ingen deltagare på Stockholm Pride valt att hoppa av och föreningen står fast bakom beslutet att TikTok är en bra sponsor för en Pridefestival.

– TikTok har inte förbjudit HBTQ-innehåll, men som alla bolag har TikTok där de verkat behövt följa lokala lagar, och det har inneburit att alla hashtags inte har kunnat synas överallt, förklarade Stockholm Prides Vix Herjeryd i tidningen Resumé. QX sökte Stockholm Prides ordförande för en kommentar, men hen har inte återkommit.