I samband med sommarens kommunfullmäktige debatterades valde KDs Bo Johansson att rösta emot en motion från Centerpartiet om att ”hylla Pride” genom att införskaffa Prideflaggor att hissa i kommunens flaggstänger samtidigt med Stockholm Pride och aktivt arbeta för ”ökad hbtqi-kunskap” bland kommunens anställda.

I sin reservation skriver Johansson ”Flaggning vid och på offentliga platser skall och måste även fortledes hållas i helgd” och avslutar med att fråga ”Hur skall andra särintressen kunna vägras ”flaggningsrätt” när fullmäktige en gång tillåtit ett sådant flagrant avsteg från flaggningsrätten som nu avses?” Majoriteten av ledamöter röstade för motionen som även fått backning av kommunstyrelsen.

De tre ledamöterna från Sverigedemokraterna, som brukar protestera mot att kommuner hissar regnbågsflaggan, var inte närvarande vid fullmäktigemötet den 17 juni.

Till tidningen Mitt I Salem säger lokalföreningens ordförande, tidigare Sverigedemokraten, Pernilla Schubert, att diskussionen om regnbågsflaggan går att jämföra med om en flagga för idrottslagen Djurgården eller AIK skulle hissas.

”Sexualundervisningen skapar förvirring”

I samband med årets möjlighet att i kommunens tidning lyfta sina viktigaste kommunpolitiska frågor valde KD i Salem att kritisera sexualundervisningen i skolan, mer specifikt att det där även talas hbtqi+ frågor. I sitt inlägg menar KD i Salem att sexualundervisningen skapar ”stor förvirring bland barnen och saboterar barnens möjlighet till ett sunt och fungerande vuxenliv”.

Det är RFSU och RFSL, pikant nog felstavade i texten, som anses skapa förvirringen genom att informera om ”extrema” sextekniker utan ”sunda” känslor och genom att presentera mycket om vad hbtq står för ”förvränger huvudet på våra barn”. KD i Salem avslutar med att skriva i kommunens tidning att ”Vi vill att våra barn även i fortsättningen ska växa upp som flickor och pojkar och fostras av mammor och pappor till kvinnor och män. Detta är naturens och skapelsens ordning.” För att få bukt med det KD anser att RFSL och RFSU informerar om, skall dessa organisationer förhindras att komma till skolorna.

Organisationen Öppna Kristdemokraters förbundsordförande Magnus Kolsjö, tidigare vice förbundsordförande i RFSL, som menar att det är olyckligt uttryckt av KD i Salem.

– Vi vet att transungdomar har en väldigt svårt situation och att de är utsatta. Det här är ungdomar som behöver stöd och det är knappast det det här är. Skall man prata om sex-och samlevnadsundervisning i skolan så är det välkänt att det är ett av skolans svaga områden. Politiker skall sätta mål om allsidighet, saklighet och att flera perspektiv skall med. I övrigt måste vi som politiker lita på att skolan hanterar det. Det är ju då inte RFSL och RFSU som skall tas bort, utan snarare att fler perspektiv skall få utrymme.

Magnus Kolsjö tror att det KD i Salem kritiserar inte handlar om något konkret problematik i kommunen, utan mer är allmänt formulerat. Han välkomnar dock att läroplanen för sex- och samlevnadsundervisningen har fått förtydligade mål om att inte enbart tala om sexualitet utan även om relationer.

Är det problematiskt för er att den här typen av uttalanden görs från KD-håll?
–  Det är jättetråkigt. Vi vet ju hur internet fungerar och även valrörelsen. Så detta kommer att komma tillbaks, konstaterar Kolsjö.