– Jag tycker att det är oerhört provocerande att människor idag i Sverige diskrimineras på grund av av sexuell läggning. Det tydligaste exemplet är blodgivning där män som har haft sex med män måste leva i celibat i minst 12 månader för att få prövas som blodgivare.
Så säger Centerns partiordförande Annie Lööf idag inför morgondagens Prideparad där hon är en av de många partiledare som kommer att gå med.
– Jag och Centerpartiet menar att det är riskbeteendet som ska avgöra ifall man får lämna blod. Med dagens regler betecknas ett homosexuellt killpar som levt tillsammans under många år som en större risk än en heterosexuell singelkille. Det är inte rimligt. Jag vill att samma regler ska gälla alla oavsett sexuell läggning. Det är riskbeteendet som ska vara i centrum inte ifall man gillar någon av samma kön. säger hon-
Dagens regel om att män som har sex med män skall kunna visa att de inte haft sex de senaste tolv månaderna, infördes efter ett tidigare totalförbud att ge blod för bland annat den gruppen.
Bakom den reformen ställde sig RFSL som också tidigare stöttade den hårdare regeln när hiv och aids inte var en sjukdom man kunde hålla i schack med mediciner.
Från Socialstyrelsen och RFSL, liksom stora delar av den övriga hbt-rörelsen, påpekas att hiv är mycket mer spritt i gruppen män som har sex med män än bland befolkningen i allmänhet, därför är den begränsning för blodgivning som nu finns befogad. Centerpartiet håller inte med utan vill se över skrivningarna så att det inte är den sexuella läggningen utan riskbeteendet som avgör om man kan lämna blod, utan 12-måaders celibatkarens, eller ej.
Under Almedalsveckan och nu under Stockholm Pride driver RFSL just hiv-politiken som sin viktigaste fråga.
– Hiv är cirka 80 gånger vanligare bland män som har sex med män än hos den befolkningen i Sverige i sin helhet. För att uppnå målet om en halverad inhemsk spridning så måste resurserna fokuseras, det vet alla egentligen men det görs ändå inte, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL om varför man nu lyfter frågan.
Kritiken från RFSL handlar oäven om att smittskyddslagen skall ses över, där man menar att hiv-positiva genom informationsplikten utpekas och påläggs ett orimligt stort ansvar som dessutom är kontraproduktivt. Ett ansvar som istället borde vara delat oberoende av hiv-status. RFSL fick vid sin utfrågning av Socialdemokraternas partiledare i onsdags stöd för att se över smittskyddslagen.
Under torsdagen och fredagen har RFSL lyft hiv-frågorna i Pride House i tre olika seminarier.
Centerpartiets hiv-utspel under Pride handlar dock inte om dessa frågor utan om just blodgivningsreglerna som diskriminerande.
– Det här ger väldigt obehagliga signaler till alla tusentals unga killar runt om i Sverige som dagligen kämpar med sin sexualitet. Som inte annat vill känna sig som alla andra och veta att de är lika mycket värda som sina heterosexuella kompisar, säger Lööf i dagens utspel.