Medlemmarna har röstat för en resolution som fastslår att EU ska jobba för att regnbågspersoner och par inom EU ska få samma rättigheter som alla andra, det innebär till exempel friheten att röra sig överallt och att deras äktenskap ska erkänns i alla medlemsländer. Det vill säga bli behandlade som alla olikkönade par blir idag.
Resolutionen röstades igenom med 387 för, 161 emot och 123 avstod. Det var med en klar majoritet som det gick igenom. Men resolutionen är inte ett bindande juridiskt beslut och EU-parlamentet har ingen makt över enskilda medlemsländer i frågan. Detta är snarare att driva opinion.

Vad innebär resolutionen egentligen?
– I resolutionen uttrycker Europaparlamentet sitt stöd för EU-domstolens beslut om att alla familjer ska behandlas lika. Vi måste nu se till att EU:s medlemsstater som inte lever upp till EU:s grundläggande värderingar får känna av konsekvenserna. Den nya rättsstatsmekanismen som gör det möjligt att strypa ekonomiskt stöd till skurkregeringar borde användas så snart som möjligt så att vi kan komma åt de länder som kontinuerligt kränker sina medborgares rättigheter. I resolutionen som antogs idag uppmanar vi till att detta verktyg ska användas, säger europaparlamentarikern Evin Incir(s).

Samtliga från SD valde att avstå från att rösta på resolutionen. Alla andra svenska EU-parlamentariker röstade för.

Resolutionen innebär också att samtliga EU-länder ska acceptera att vuxna som nämns i födelseattesten är barnets juridiska föräldrar. Detta ska göra det enklare för familjer att återförenas och att barn inte ska hamna i limbo eller bli statslösa när samkönade par med barn reser eller rör sig mellan medlemsländer. Medlemmarna har också enats om att hårdare tag måste tas mot Rumänien, Polen och Ungern.

– Det finns tyvärr länder i EU som inte erkänner samkönade äktenskap och partnerskap och som diskriminerar mot HBTQ-personer. Konsekvensen blir att den fria rörligheten i slutändan inte finns tillgänglig för dessa personer, vilket är helt oacceptabelt, säger Abir Al-Sahlani, europaparlamentariker (C).

Även Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke tycker det var dags för det här beslutet.

– Äntligen har vi fått med oss en majoritet i EU-parlamentet att erkänna vad som borde vara en självklarhet: Är du förälder i ett EU-land är du det överallt. EU ska vara en frihetszon för hbtqi-personer, detta blir aldrig verklighet om regnbågsfamiljer fortsätter att diskrimineras. Att Sverigedemokraterna la ner sina röster är skamligt men visar också vad en vad en M-ledd regering med SD som regeringspartner kan komma att innebära, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

SD anser inte att samkönade äktenskap bör vara på EU-nivå

”Sverigedemokraterna stödjer samkönade äktenskap men tycker inte att det ska vara en EU-fråga. Om EU tvingar medlemsstaterna till att ha vissa former av äktenskap kan de omvänt även förbjuda till exempel samkönade äktenskap. När vi delar åsikterna i sak, men inte tycker att det ska ligga på EU-nivå, röstar vi avstå.” skriver de i ett pressmeddelande till QX.