– Urfolket samernas och övriga nationella minoriteters kultur och rätt till språk ska stärkas. Regeringen vill skärpa diskrimineringslagen genom ett mer heltäckande skydd mot diskriminering. Före mandatperiodens slut ska en ny, modern könstillhörighetslag kunna beslutas av riksdagen, sa statsminister Stefan Löfven i talet.

Könstillhörighetslagen skulle innebära att transpersoner får självbestämmande över sitt juridiska kön. Den nuvarande lagstiftningen antogs 1972 och innebär att en person måste påbörja könsbekräftande vård och få en psykiatrisk diagnos för att ändra sitt juridiska kön.

– Äntligen kommer Sverige få en könstillhörighetslag som respekterar transpersoners mänskliga rättigheter. I 15 års tid har RFSL arbetat för en ny lagstiftning. Detta är historiskt och en milstolpe i arbetet för hbtqi-personers mänskliga rättigheter, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

Det har tidigare varit på agendan att göra ändringen av juridiskt kön enklare och att det ska frikopplas från vården.