Trots ringlande köer utanför vallokalerna i söndags blev det färre som röstade i årets Kyrkoval. Totalt 17,45% mot 19,08% 2017.

Den nomineringsgrupp som gick fram mest var ViSK, Vänstern i Svenska Kyrkan. De ökade från 9 till 18 mandat vid Kyrkomötet. Även Miljöpartister i Svenska Kyrkan De Gröna tog fler mandat, från 6 till 8 stycken. POSK, Partipolitiskt obundna, ökade från 43 till 48 mandat och Öppen Kyrka – en kyrka för alla från 11 till 13.

Den största nomineringsgruppen, Socialdemokraterna, tappade 6 mandat men är fortsatt största grupp vid Kyrkomötet, med 70 av de totalt 251 mandaten. Borgerligt alternativ gick från 22 till 19 mandat och Centerpartiet från 34 till 31 mandat. Fria liberaler i Svenska kyrkan gick från 7 till 4 mandat.

De grupper som historiska aktivt motsatt sig att samkönade par skall vigas i Svenska kyrkan tappade eller stannade på samma antal mandat. Frimodig kyrka gick från 10 till 8 mandat, Kristdemokrater i Svenska kyrkan ligger kvar på 7 mandat medan Sverigedemokraterna gick från 24 ner till 19 mandat. Samtidigt kom Alternativ för Sverige in vid Kyrkomötet. De har fått 1,24% av rösterna och därmed 3 mandat. Totalt har dessa nomineringsgrupper tappat och har vid detta Kyrkomöte gått från 44 ner till 37 mandat.

I årets valrörelse drev varken Kristdemokrater eller Sverigedemokrater någon aktiv politik i hbtqi-frågor, men de tillhör de nomineringsgrupper som vill behålla nuvarande ordning, där präster skall ha möjlighet att neka att viga samkönade par. Även Fria liberaler i Svenska kyrkan liksom POSK står bakom denna samvetsklausul. Totalt finns en majoritet för att förändra reglerna så att de som framöver vill bli präster i Svenska kyrkan måste acceptera att viga alla par som önskar ingå äktenskap oavsett om det är samkönade eller olikakönade. Dessa grupper har 159 mandat, eller ca 63% av platserna vid Kyrkomötet. Frågan lär därmed komma upp till hantering under den kommande mandatperioden.

Den nya nomineringsgruppen Himmel och Jord, som tog ett mandat, har i sitt partiprogram inte skrivit in frågan om nya präster måste acceptera att erbjuda samkönade par vigsel, men skriver mer övergripande att de står för ”klimaträttvisa, alla människors lika värde, hbtqi-personers, samers och naturens rättigheter.”