Efter uppgifter om att specialförband av talibaner aktivt spårar upp misstänkta homosexuella för att döda dem direkt eller dra dem inför domstol med dödsstraff som följd, startade Regnbågsfonden under måndagen en insamling för att hjälpa hbtqi-personer att lämna landet.

På ett drygt dygn har det samlats in över 800 000 kronor. Via Regnbågsfondens egna kanaler och deras ”ambassadörer” liksom bland andra Jonas Gardell har budskapet snabbt nått ut och stöd swishats in.

Våren 2017 genomförde Regnbågsfonden en liknande aktion till stöd för hbtqi-personer som tvingats fly den ryska delrepubliken Tjetjenien efter att myndigheterna intensifierat jakten på bögar, transpersoner och lesbiska. Långt över en miljon kronor kom in på kort tid som då kunde användas till hjälp för att fly och tas emot i säkrare delar av Ryssland och för många även förflyttas  i säkerhet till EU eller Nordamerika

Som vid utrensningarna av hbtqi-personer i Tjetjenien 2017 är inte heller denna gång Sverige ett av de länder som markerat att man vill ge dessa personer skydd. Sverige valde då att inte ta emot en enda hbtqi-flykting. Hittills har inga signaler kommit om att Sverige är beredda att hjälpa de som nu försöker fly för sina liv.

Denna gång går de insamlade pengarna direkt till organisationer som hjälper de som flyr att nå fram till säkert land och stöttar de som är kvar i landet.

Mer om kampanjen som pågår här.