Det finns en stereotyp bild av vilka barn som faller offer för sexuella övergrepp. Att sexuellt våld endast drabbar flickor gör att utsatta pojkar och hbtqi-barn har svårt att hitta stöd från vuxenvärlden. För att förändra den allmänna uppfattningen om vilka barn som kan utsättas för övergrepp startade World Childhood Foundation och Regnbågsfonden initiativet De osynliga barnen för tre år sedan.

Igår samlade de för första gången ledare för barnrättsvärlden och hbtq-organisationer till ett rundabordsmöte.

– Det är så tydligt hur pojkar och hbtq-barn som utsatts för sexuella övergrepp inte haft någonstans att spegla sig, inga berättelser att känna igen sig i, ingen vuxenvärld som kunnat ta emot dem, och hur detta i sin tur lett till ännu större ensamhet, skam och osynlighet. Jag hoppas den här fantastiska dagen ska hjälpa oss i vuxenvärlden att bättre finnas där för alla dessa barn, säger Jonas Gardell om samtalen.

Han får medhåll från H. M. Drottning Silvia som i sitt välkomsttal tog upp den nonchalans hon och World Childhood Foundation mötts av när de tidigare tagit upp ämnet om utsatta pojkar.

– När vi för många år sedan började arbeta med stöd till pojkar som utsatts för sexuella övergrepp möttes vi i flera länder av oförstående, ibland till och med av hånfullhet. En del kunde inte förstå att pojkar kunde bli utsatta för övergrepp. Pojkar sågs som potentiella gärningsmän, aldrig som offer. Andra menade att övergrepp mot pojkar i så fall inte var lika allvarliga. Vi har kommit en bit på vägen. Men fortfarande finns det många blinda fläckar. Sådant vi inte vill eller förmår att se, säger H. M. Drottning Silvia.

Förhoppningen med gårdagens är att deltagare tar med sig samtalet om pojkar och hbtqi-barns utsatthet i sina respektive organisationer. Den utökade kunskapen hoppas man ska göra skillnad både i hur man arbetar i kontakten med barn som brottsoffer samt stärka det förebyggande arbetet.

Bland deltagarna var förutom Jonas Gardell och H. M Drottning Silvia också bland andra Jon Voss QX förlagschef och Regnbågsfonden, Elisabeth Dahlin Barnombudsmannen, Kristian Ek Transammans, Per Viktorsson Harrby RFSL, Nichlas Hellmark Rädda Barnen,  Jêran Rostam RFSL Ungdom, Märta Stenevi Arbetsmarknadsdepartementet med många fler.