Efter talibanernas intåg i Afghanistan rapporteras hur HBTQ-personer utsätts för utrensning. Dödspatruller spårar upp HBTQ-personer för att förinta gruppen. Sen maktövertagandet har dödsstraffet för homosexualitet återigen börjat praktiseras över hela landet – att stenas eller att få en mur raserad över sig är nu de två alternativ som väntar. Och tyvärr är det inte bara i Afghanistan som HBTQ-personer riskerar utsättas för sådan grymhet.

Behovet av skydd i världen är enormt. Därför är det vår skyldighet att hjälpa de mest utsatta. En fungerande migrationspolitik måste bygga på att Sverige både tar sitt delansvar för en värld där många är på flykt och att vi klarar av hela ansvaret för hur det sedan går i Sverige.

Till skillnad från regeringen vill Moderaterna prioritera. Alla människor som är på flykt är utsatta. Men kvinnor, flickor och HBTQ-personer är extra utsatta. Vi föreslår därför att Sverige ska prioritera människor ur dessa grupper när vi tar emot kvotflyktingar som ges uppehållstillstånd och en säker resa hit genom FN:s flyktingorgan UNHCR. I nuläget ställer Sverige nämligen, till skillnad från de flesta andra länder, inga krav på vilket underlag kvotflyktingarna ska väljas ifrån. Vi vill ändra på detta.

I dagens policy för kvotflyktingmottagande finns det möjlighet att ange specifika grupper, såsom HBTQ-personer, som ska beaktas särskilt när kvoten fördelas. Norge har gjort den här förändringen under ledning av den borgerliga regering som styrt landet de senaste åtta åren.

Med en sådan ändring skulle vi öppna upp för möjligheten att skapa trygga vägar till Sverige för de mest utsatta. Med en sådan ordning sänder vi dessutom ut viktiga signaler till övriga människor som vill komma till Sverige – här prioriterar vi HBTQ-rättigheter. Det visar att i Sverige har den gruppen en trygghet och om du inte kan stå bakom det så är inte Sverige heller rätt land för dig att komma till. Accepterar du inte den individuella frihet som finns i Sverige och inte respekterar kvinno-, barn- och HBTQ-rättigheter så är inte Sverige det land du kommer passa in i.

Med beslutet att prioritera gruppen HBTQ-personer så följer naturligtvis krav på såväl Migrationsverket som dess handläggare, en samhällsintroduktion med tydliga krav och trygga och skyddade första boenden. Allt det här har vi en tydlig och klar politik för. Nu gäller det att gå från ord till handling och våga prioritera.

Varje person som kallar Sverige för sitt hem ska få en riktig chans att komma till rätta i sitt nya hemland och bli en del av gemenskapen.

Så ser det ut för många som har kommit till Sverige genom åren – men långt ifrån för alla. Vi brottas med enorma problem till följd av alltför stor invandring under lång tid, tillsammans med en otillräcklig integration. I utsatta förorter fastnar familjer i utanförskap, bidragsberoende och hopplöshet. Drömmar släcks och integrationsproblemen letar sig in i snart sagt varje centralt samhällsområde.

Regeringens invandringspolitik har havererat. Regeringen ökar invandringen och prioriterar gång på gång personer utan skyddsskäl. Det är helt uppenbart att Sverige behöver en ny politik som kraftigt minskar invandringen och hjälper de mest utsatta. Med en moderatledd regering kan vi få ordning på invandringen och integrationen.

Kim Nilsson (M), till vänster och Maria Malmer Stenergard (M) till höger.