Idag firar vi World Aids Day och högtidlighåller minnet av dem som gått bort i Aids. Vi firar också de aktivister och kämpar som slagits, och fortfarande slåss, för att bekämpa stigma och fördomar mot hiv. Och vi förenas i en gemensam kamp mot den fortsatta spridningen och för en bra behandling av alla.

Utvecklingen har varit fantastisk sedan bromsmedicinerna kom. I Sverige får alla tillgång till medicin och omhändertagande, tack vare vår solidariskt finansierade och fina sjukvård. I andra länder saknas bromsmediciner eller är beroende av om man kan betala för dem. Det leder till mycket mänskligt lidande och till att många människor inte klarar sig. Men effekten kan också vara att effekten av vissa mediciner avtar när läkemedel inte tas regelbundet eller på föreskrivet sätt. Och det är ett hot som vi måste ta på allvar.

Sverige och andra rika länder måste öka sitt engagemang och stöd till fattiga länders arbete mot spridning av hiv och för en effektiv och bra medicinering och omhändertagande av de som smittas. En bra sexualupplysning och ett effektivt arbete för att minska fördomar mot hbt-personer är viktiga pusselbitar för ett bra förebyggande arbete.

Men även här hemma i Sverige finns saker som måste förbättras. Den förebyggande medicineringen PreP skrivs sedan ett par år tillbaka ut bredare än tidigare och är ett fantastiskt verktyg för att förhindra smittspridning. Tyvärr är köerna på många ställen långa, och pandemin har gjort dem ännu längre för att många besök har varit tvungna att ställas in.

Vi menar att alla som behöver PreP ska kunna få det utan väntetid. De som arbetar med hiv-prevention och som förskriver PreP gör fantastiska insatser, och förskrivningstakten har återigen ökat. Men för att korta köerna behövs mer resurser och större satsningar. Vi är därför glada att det bland annat i Region Stockholm kommer att stärka insatserna för att korta köerna till PreP redan nästa år.

En fin World Aids Day tillönskar vi alla, och ett stort tack för alla fantastiska insatser.