Lagförbud mot att ”propagera” för homosexualitet sprids i de forna Sovjet-staterna. Efter att regionen Sankt Petersburg i våras antog ett förbud, som hittills inte testats av domstol, ser det ut att bli Ukraina som blir nästa land att införa censurlagar direkt riktad mot hbt-rörelsen.
I somras förklarade parlamentarikern Pavlo Ungurian för nyhetsbyrån AP idén bakom det förslag som idag röstades igenom i en första omgång.
– Vårt mål är bevarandet av den moraliska, andliga och psykiska hälsan i nationen. Vi måste stoppa propagandan, det positiva omnämnandet och offentliggörandet… av denna abnormala livsstil.
RFSL reagerar med oro över utvecklingen.
– Det är starkt oroväckande att ytterligare ett land i Europa vill stoppa en spirande hbtq-rörelse från att verka och lägga locket på diskussioner om homofobi och diskriminering, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund, som besökte Ukrainas huvudstad Kiev i våras för att delta i det första pride-firandet i staden. En parad som efter hot om våldsamma motdemonstrationer fick ställas in.
Enligt RFSL skulle den ukrainska lagen som idag fick sitt första ja innebära att det blir olagligt att hålla möten, parader, demonstrationer eller andra massmöten.
Även ukrainsk media drabbas genom att det blir olagligt att skriva positivt om hbt-personer. RFSL oroas ‘även över att hälsoinformation så väl som olika former av sociala aktiviteter som samlar hbt-personer kan stoppas helt.
– Lagstiftarna i Ukraina måste nu uppmärksammas på att de är bundna av Europakonventionen om mänskliga rättigheter, vilket bland annat handlar om att tillförsäkra sina medborgare yttrandefrihet, säger Ulrika Westerlund som nu uppmanar den svenska regeringen att uttala sig.