Human Rights Campaign (HRC) har släppt en rapport sammanställd från en omfattande studie av landets befolkning. Resultatet visar att minst 20 miljoner personer i USA identifierar sig som en del av hbtq-communityt. Det utgör 8 procent av landets befolkningen.

Allra flest identifierar sig som bisexuella, den här gruppen utgör fyra procent, alltså häften av de som uppgett att de är hbtq. Den näst största gruppen är de som identifierar sig som homosexuella vilket utgör 3 procent.