Vi står självklart inte bakom denna typ av agerande och det är för oss självfallet att inte medarbetare ska behöva uppleva obehag eller utsatthet av detta slag på sin arbetsplats. Varken politisk ledning eller arbetsgivare skall bete sig på detta sätt mot sin personal utan värna en god arbetsmiljö.

Öppna Moderater Skåne tar offentligt avstånd ifrån agerandet som skett i Hörby. Så sent som i oktober 2020 gick Skånemoderaternas dåvarande ordförande Lars-Ingvar Ljungman ut och tog offentligt avstånd från beslutet om ny flaggpolicy. Kort därpå meddelade Moderaterna i Hörby att de backar från beslutet.

Öppna Moderater Skåne är Moderaternas hbtq förbund och vi jobbar ständigt med att utveckla Moderaternas hbtq-politik för att alla ska inkluderas och för att stoppa diskriminering. Vi förutsätter att Moderaterna i Hörby tar avstånd ifrån ageranden som på något sätt kan inskränka människors lika rättigheter.

För väldigt många människor symboliserar regnbågsflaggan frihet att leva som man själv vill, utan att behöva rätta sig efter kultur eller religion, den används i många fler sammanhang än Pride. Det är olyckligt att inte detta respekteras inom alla delar av samhället.

En flaggpolicy går helt emot de värdering som vi moderater står för. Vi önskar att våra partivänner i Hörby fortsätter att arbeta för att allas lika värde ska gälla för alla. Öppna Moderater Sverige kommer fortlöpande anordna utbildningar och frihetsakademi för att utveckla hela organisationen i dessa frågor, vi kommer erbjuda en egen utbildning till Hörby i hbtq kunskap för att säkerställa kompetensen inom frågorna.