I ett modernt och upplyst Sverige är det inte enskilda föräldrar som, när det passar dem, ska bedöma utbildning och om vissa ämnen är olämpliga för barn, utifrån sina egna, personliga preferenser. Inte heller ska ansvariga skolledare se mellan fingrarna när detta sker – de ska snarare stå upp för den skollag vi har i Sverige och som understryker vikten av undervisning även när det gäller frågor om sexualitet och könsidentitet..

Det som skett på Gårdsbyskolan i Korpilombolo i början av december är därför helt oacceptabelt.

Det finns många unga som inte känner sig som en del av normen och därför många gånger mår dåligt, känner sig ensamma, vilse och kanske ”udda”, men det är de naturligtvis inte. Trots alla vackra ord om ”alla människors lika värde” lever vi i ett samhälle som inte accepterar alla – och det är det som är problemet.

Där har skolan ett stort ansvar.

Av det skälet är det en självklarhet att alla barn och unga, oavsett vad trångsynta och rädda föräldrar har för egna åsikter, inte ska förnekas kunskap om hbtqi+frågor. Att föräldrar reagerar kring detta kan hänga ihop med deras egna religiösa idéer, men reaktionerna kan också vara ett uttryck för okunskap och rädsla: Ingetdera är dock en acceptabel anledning till att förneka barn och unga kunskap.

Vi i HBT-Socialdemokrater har några frågor utifrån det faktum att en lokal KD-politiker uppmanade föräldrar att inte låta sina barn se en teater som lyfte frågor om sexualitet och könsidentitet.

  • Hur kan någon tro att andras sexuella läggning eller könsuttryck i grunden radikalt ändras av att se en teater?
  • Om det nu är så att det finns unga personer som funderar över sin sexuella läggning eller på sin identitet, ska barnet inte ha rätt att göra det?
  • Och för de unga som inte går i de funderingarna – hur kan ökad kunskap inom området leda till något annat än acceptans och tolerans?! Vem är en vuxen att förneka en ung person den rätten?

Vår hållning är klar: Som sidoorganisation till Sveriges regeringsbärande parti anser vi att i den svenska skolan ska alla barn och unga ha rätt till modern undervisning och den ska inte kväsas av vuxnas religiösa idéer eller intoleranta och begränsande åsikter om vad som är ”rätt” eller ”fel”.
Vi tycker det är bra att RFSL varit tydliga i frågan och att det är bra att de ska få komma på ett av kommunstyrelsens möten för att prata om frågorna. Frågor som faktiskt helt och hållet handlar om människovärde, mänskliga rättigheter och allas rätt att få vara sig själva.

Det gör ont i oss när vi också så tydligt uppmärksammas på den okunskap som finns även i vårt eget parti vad gäller hbtqi+frågorna. Som sidoorganisation är en av våra viktigaste uppgifter att bilda våra partikamrater, en uppgift vi tar oss an med både ödmjukhet och allvar.
Låt oss tillsammans verka för att det som hände på Gårdsby-skolan inte händer igen – låt oss tillsammans visa att Pajala kommun, på riktigt, är en kommun som är mån om alla sina medborgare – oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.