Igår inledde Ryssland en omfattande invasion av Ukraina och kriget är ett faktum där hbtq-personer pekas ut som extra utsatta i konflikten.

”2014-2015 såg vi att hbtqi-personer i drabbade områden utgjorde måltavlor och många behövde fly sina hem. När de väl blev internflyktingar utsattes de för diskriminering och hade bland annat svårt att hitta bostad, vilket innebar att de behövde förlita sig på hbtqi-organisationer i landet för att få skydd. Att stötta ukrainska hbtqi-organisationer är därför av största vikt” säger RFSL:s Anna Kirey, som ansvarar för samarbeten i östeuropeiska länder, i ett uttalande.

Vidare uppmanar RFSL svenskar att stötta hbtqi-personer i Ukraina genom att donera till deras insamlingskampanj där pengarna bland annat ska gå till skyddade boenden för interna hbtqi-flyktingar.

Här hittar du kampanjen! 

En verksamhet för och med hbtq-personer i Ukraina som pågått sedan 2019 riktar sig till ungdomar och arbetet med ungdomar ilandet. Bakom projektet står Childhood med stöd av Regnbågsfonden. Till QX säger Childhood programchef Britta Holmberg att de är oroade för alla sina partners i Ukraina.

– I synnerhet för dem som arbetar med hbtq-ungdomars rättigheter och skydd, säger Holmberg. Det krävs stort mod redan i fredstid att öppet driva hbtq-personers rättigheter i Ukraina och de utsätts regelbundet för hot och trakasserier. I tider av kaos och krig vet vi att riskerna ökar för de grupper som redan innan var utsatta. Vi vet också att krig ökar riskerna för sexuella övergrepp generellt. Erfarenheterna från bland annat Syrien visar att det också gäller övergrepp mot hbtq-personer inklusive tonårspojkar. Dessutom tillkommer förstås aspekten att angriparen är en regim som är starkt hbtq-fientlig.  Det är en oerhört farlig kombination.

Regnbågsfonden har just nu ingen direkt insamlingskampanj som handlar om den akuta situationen i Ukraina, men som månadsgivare kan du stötta det arbete som redan pågår i samarbete med Childhood.

Här kan du läsa mer om fondens och Childhoods projekt i Ukraina.

Här kan du se hur du kan stötta Regnbågsfonden