En ny modern könstillhörighetslag har livsavgörande betydelse för de personer som berörs. Så sent som i regeringsförklaringen den 14 september 2021 lovade dåvarande socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven att en ny lag skulle komma på plats innan nästa val, alltså i september i år!

Tiden går, vad väntar Socialdemokraterna på?

Den nya lagen har utretts och beretts noga under en lång tid och baseras på ett gediget underlag, men saknas ändå på Socialdemokraternas lista med propositioner. Nu vill Miljöpartiet se handling. Därför har vi lagt ett förslag i form av ett utskottsinitiativ till socialutskottet för att utskottet själva ska förslaget  till Lagrådet. Det finns ingen anledning att vänta, lagstiftningen behöver komma på plats NU.

Vi vet att den psykiska ohälsan och dess fruktansvärda konsekvenser är särskilt hög bland transpersoner. Att få sin könsidentitet sedd och bekräftad har identifierats som en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa i en studie av Folkhälsomyndigheten. Detta bekräftas även av liknande studier i andra länder. Lagförslagen, som lades fram när Miljöpartiet var en del av regeringen, handlar om att underlätta livs­avgörande skeenden för transpersoner – utdragna processer som ofta innebär att livet sätts på paus och medför ett stort lidande under lång tid.

I grund och botten är en ny könstillhörighetslag en efterlängtad frihetsreform för transpersoner. Det är dessutom något som de flesta tycker är rimligt – när frågan ställdes i en opinionsundersökning på uppdrag av RFSL så svarade 61 procent av de tillfrågade att vuxna själva borde få bestämma sitt juridiska kön. Det finns med andra ord ett starkt folkligt stöd för lagstiftningens bärande princip om självbestämmande.

Flera partier har sagt att de också tycker frågan är viktig – därför är det nu upp till bevis.

Kommer Socialdemokraternas ledamöter i socialutskottet stå bakom sina löften?

Kommer de andra partierna bevisa att deras antagna värdegrunder inte bara är tomma ord?

Vi, alla berörda organisationer och transpersoner tittar på er, vi behöver en ny könstillhörighetslag NU.