1965 började Walt Disney att köpa mark i en underutvecklad del av Florida med visionen om Disney World Florida. Marken som låg i Reedy Creek bestod till stora delar av träsk och sträckte sig över 10 000 hektar. För att bygga nöjesparken som skulle generera många arbetstillfället och locka turister till delstaden begärde Disney att området skulle få en speciell självbestämmande rätt som gjorde att företaget sedan dess har haft kontroll över allt från avlopp, vägarbeten och bygglov till att kunna utfärda sina egna alkoholtillstånd.

Självbestämmande rätten har också gjort att Disney har haft ekonomisk kontroll och sluppit undan att betala vissa skatter till delstaten. Skulle privilegiet rivas upp så betyder det att delstatens skattebetalare får ta över en obligationsskuld från Reedy Creek som uppgår till nära tio miljarder kronor, rapporterar The Verge.

När Disney i slutet av mars tog ställning mot Don’t Say Gay-lagen som förbjuder undervisning om hbtqi i delstatens skolor höjdes röster från republikanerna i Florida om att riva upp företagets privilegier om självbestämmande.

För att göra det lades ett lagförslag fram i delstatens senat som i enkelhet slår ut Reedy Creeks självbestämmande rätt. Nu har lagen röstats igenom senaten och inväntar endast en signatur från guvernören Ron DeSantis, som med stor sannolikhet kommer att godkänna lagen då han själv lobbat för den. Efter DeSantis skrivit under kommer Disneys privilegier att rivas upp den 1 juni 2023.