Aborträtten i USA kan om två månader vara ett minne blott. Det står klart efter ett 98-sidor långt dokument läckts till nättidningen Politico. Dokumentet är ett utkast till yttrande från högsta domstolen där det framgår att en majoritet av domarna vill omkullkasta den prejudicerande domen Roe mot Wade från 1973 som säkrar kvinnors rätt att göra abort fram till den 24 graviditetsveckan i grundlagen. Skulle domen, som dokumentet tyder på, kastas ut är det fritt fram för delstaterna att bestämma över aborternas vara eller icke vara och aborter skulle sannolikt förbjudas eller inskränkas i minst hälften av delstaterna. Chefsdomaren John Roberts har bekräftat att det läckta utkastet är äkta och ett slutgiltigt besked från HD är att vänta om ungefär två månader.

Dokumentet visar att ännu fler rättigheter som amerikanare har vant sig vid också är i gungning. Som till exempel samkönade äktenskap.

I domen Roe mot Wade användes argumentet att det fjortonde tillägget i USA:s konstitution om rätten till privatliv skyddar den gravidas personliga val. Argumentet användes återigen i två fundamentala prejudikat för hbtqi-communityt: Lawrence mot Texas, hd-domen som tog bort de sista sodomilagarna i USA:s delstater år 2003. Och Obergefell mot Hodges, domen som gjorde att samkönade äktenskap blev lagligt över hela USA år 2015.

Den öppet gay advokaten Jay Michaelson förutspår i the Daily Beast att det inte dröjer mer än två år från att/om Roe mot Wade omkullkastas till att samkönade äktenskap rivs upp som federal lag.

”Jag vill vara tydlig. Domare Alito lämnade inte det här öppet för spekulation. Han nämnde specifikt Lawrence och Obergefell som exempel på samma felaktiga resonemang som i Roe. Så, om folk inte lyssnade på varningarna om att Roe skulle omkullkastas. Snälla lyssna nu: Gayäktenskap kommer också det. Inom ett eller två år. Såvida en till domare inte lämnar högsta domstolen kommer den grundlagsskyddade rätten att gifta sig att omkullkastas” konstaterar Michaelson.

”Jag är inte säker på vad det här betyder för vårdnaden av mitt barn, men jag kan säga att jag är säker på att min familj inte kommer att skyddas av grundlagen om två år”.