Under valår gör QX partiledarintervjuer från ett hbtqi-perspektiv med partiledare för Sveriges riksdagspartier. Intervjuerna publiceras i tidningen QX, en i månaden fram till valet. 2018 gjordes intervjuerna av Pär Jonasson, i år är det Aleksa Lundberg som ställer frågorna.

I januari kontaktade Aleksa Lundberg Sverigedemokraterna för att boka in en intervju med Jimmie Åkesson. Efter flera samtal och långa mejlkonversationer står det nu klart att Jimmie Åkesson inte tänker låta sig intervjuas av QX.

– Jag försökte vara tillmötesgående i det längsta och pressekreteraren ville att intervjun skulle bli av. Men det som stod i vägen ska vara intervjun inför förra valet, som partiet verkar tycka är hård och ”taskig”. Pressekreteraren menade att Jimmie Åkesson ”bara är en människa trots allt” och jag var tydlig med att vi inte är ute efter att sätta dit någon. Samma frågor och ansvarsutkrävande som för alla andra. Men det blir ingen intervju med SD, vilket är beklagligt, då alla andra partier ställer upp. Det blir en lucka i rapporteringen för Sveriges största hbtqi-tidning under ett valår, säger Lundberg.

Vad har du fått för respons från de andra riksdagspartier du har kontaktat?

Alla andra partier har tackat ja eller ställt sig positiva till att bli intervjuade av QX.

I partiledarintervjuerna från 2018 betygsattes samtliga partier efter intervjun med hbtqi-poäng, där ett parti som bäst kunde få fem poäng. Betygsättningen gjordes utefter hur partiet har verkat och röstat i hbtqi-relaterade frågor hittills. 2018 tilldelades SD noll poäng.

När vi frågor Sverigedemokraternas pressavdelning varför Åkesson inte vill prata hbtqi med QX står det klart att intervjun från tidigare valår ligger till grund för beslutet.

– Jimmie medverkade i QX partiledarintervju inför förra valet men vi har valt att inte göra det igen inför årets riksdagsval. Vår uppfattning var att intervjun genomfördes med förutfattade meningar från reporterns sida, och att Jimmie bemöttes på ett annat sätt än de andra partiledarna. Det tyckte vi var tråkigt när det kommer till ett ämne vi tycker är viktigt och där vi i övrigt sällan får komma till tals, skriver SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman i ett mejlssvar och meddelar att QX istället ska få intervjua ”en talasperson som arbetar med dessa frågor”.

– Vi kommer istället erbjuda QX att få intervjua en talesperson från oss som arbetar med dessa frågor. Vår förhoppning är att man tar det hela på lite större allvar och att reportaget blir lite mer nyanserat den här gången.

Läs Jimmie Åkessons intervju med QX inför valet 2018 här!