Att president Barack Obama valde då han idag svors in för en andra period lyfta homosexuellas rättigheter har tagits väl emot i den amerikanska hbt-rörelsen, och förvånat många för hur tydligt han formulerade sig.
”Vi, folket, förklarar idag det mest självklara av sanningar – att vi alla är skapade lika – är stjärnan som fortfarande vägleder oss, precis som det vägledde våra förfäder genom Seneca Falls, och Selma och Stonewall, precis som det vägledde alla de män och kvinnor, omsjungna och okända, som lämnade fotspår längs denna stora Mall, för att höra en predikant säga att vi inte kan gå ensamma…”, sade han med referens till såväl kampen för kvinnors rättigheter, kampen mot rasåtskillnaden i Södern liksom Stonewallupploppen i New York 1969 och Dr Martin Luther Kings berömda tal i Washington.
Och så la han till: ”Vår resa är inte komplett förrän våra homosexuella bröder och systrar behandlas som alla andra inför lagen. För om vi verkligen är skapade lika, då måste likaväl den kärlek vi ger varandra vara lika.”

Den del av talet där Obama lyfter homofrågor börjar ca vid 14 minuter.