I Storbritannien rapporterades ett fall av apkoppor den 7 maj. Personen hade nyligen varit i Nigeria och man misstänker att patienten fått viruset där. En vecka senare upptäcktes två ytterligare fall i London, patienterna bodde tillsammans och kunde inte kopplas till det första fallet. I måndags hittades fyra personer till som smittats av apkoppor. Tre i London och en i nordöstra England. Enligt den brittiska Folkhälsomyndigheten kan de fyra senaste fallen inte kopplas till de tre tidigare och männen identifierar sig själva som homo- eller bisexuella. Nu misstänks att spridningen av apkoppor har skett genom kroppsvätskor och/eller närkontakt och en varning har gått ut till män som har sex med män.

– Det finns inga bevis på att det här är ett sexuellt överförbart virus, som hiv. Det handlar mer sannolikt om att nära kontakt under sex eller intima aktiviteter, som längre hudkontakt, är nyckelfaktor för spridningen av viruset, säger forskarassistenten Michael Head till The Guardian.

Eftersom fallen som har upptäckts i Storbritannien är bland män som har sex med män har det i veckan utfärdats en varning riktad till homo- och bisexuella män att vara extra uppmärksamma efter ”ovanliga utslag eller lesioner på alla delar av kroppen, men speciellt på könsorganet”.

I Portugal rapporterades i onsdags fem bekräftade fall av apkoppor och de undersöker ytterligare 15 misstänkta fall, samtliga patienter är unga män boende i eller nära Lissabon. Samtidigt bekräftade spanska myndigheter igår att de utreder 23 misstänkta fall av apkoppor i Madrid.

Vad är apkoppor?

Apkoppor är en sjukdom som orsakas av apkoppsvirus, liknande det virus som orsakar smittkoppor. Det är ett virus som kan överföras mellan djur och människor och finns huvudsakligen i de afrikanska regnskogarna. Enligt Folkhälsomyndigheten är kunskaperna om smittspridning, smittvägar och inkubationstid ofullständig, men kontakt med smittade djur tycks vara den vanligaste smittvägen.

På den svenska Folkhälsomyndighetens sida beskrivs apkoppor som ”knappast aktuellt i Sverige annat än möjligen som importsmitta”.

Sjukdomsbilden påminner om den vid smittkoppor men är ofta mildare. Enligt den brittiska Folkhälsomyndigheten har dödligheten vid apkoppor i Afrika rapporterats till tio procent.

I början av sjukdomsförloppet är vanliga symtom feber, huvudvärk, muskelvärk, ryggvärk, svullna lymfkörtlar, frossa och trötthet. Sedan utvecklas hudutslag som ofta börjar i ansiktet för att sedan sprida sig till övriga delar av kroppen. Sjukdomen varar ofta mellan två till fyra veckor.