Öppna Moderater är på hugget i debatten nu. Den 9/7 skriver de artikel i QX med temat ”Inget parti äger HBTQ-frågorna” och den 27/7 skriver samma personer i Sydsvenskan och hävdar att det är självklart att vid regeringsskifte blir det ett moderat lett socialdepartement. Jag frågar mig dock hur hbtqia+ personer ska våga lita på Moderaterna, hur högljudda Öppna Moderater än är?

Vad gäller frågan om hbtqia+politiken ägs av något parti så har ni givetvis rätt, ingen äger frågorna. Dock finns partier som har bättre respektive sämre förslag för att stärka och skydda hbtqia+ personers rättigheter och förbättra livsvillkoren och samhället för oss. Vänsterpartierna i politiken tillhör de förstnämnda. Jag är visserligen partisk men partipolitiskt oberoende granskningar säger detsamma. RFSL:s EU-valsrapport 2019 bekräftar detta likaså deras valrapport inför riksdagsvalet 2018. Gemensamt för båda granskningarna är att Feministiskt Initiativ har den absolut bästa hbtqia+politiken.

När Moderaterna sist styrde, tillsammans med borgerliga partier i den numera utdöda Alliansen, så blev det ett KD-lett socialdepartement. Mellan åren 2006–2014 satt Göran Hägglund som Socialminister. Därutöver är det inte enbart andra borgerliga partier som de har att stångas med om vem som ska leda Socialdepartementet denna gång utan även ett högerpopulistiskt hbtqia+fientligt parti. Sverigedemokraterna är otvivelaktigt det absolut sämsta partiet för hbtqia+personer i Sverige. De motarbetar oss i communityt i samtliga kommuner och gör livet svårare för de som ni i Öppna Moderater vill värna. Exempelvis förbjuder de regnbågsflaggor på kommunala flaggstänger, tar bort satsningar på kompetenshöjande insatser som syftar till att vi hbtqia+ personer ska bemötas rätt och uppleva trygghet i offentliga verksamheter samt vill stoppa finansiering av prideorganisationer. I RFSU:s granskningsrapport om partiernas engagemang i hbtqia+frågor från 2019 står det ”SD utmärker sig som det parti som genomgående vill inskränka aborträtten, motverka hbtq-personers rättigheter (…)” m.m.

Jag känner inte till några goda exempel på hur det blivit bättre för hbtqia+personer vid regeringsskifte till en blåbrun regering, gör ni?

Öppna Moderaternas egna politiska förslag är dock inte så illa. Visserligen håller vi i Feministiskt Initiativ inte med om vissa delar av den men i mångt och mycket vill vi samma sak, att göra livet tryggare och friare för hbtqia+personer. Något väsentligt som jag dock tycker att Moderaterna missar i sin hbtqia+politik är välkomnandet av människor som flyr för sina liv utifrån sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Ni tycks inte vara ett parti som vill skydda dem.

Vi i Feministiskt Initiativ vill erbjuda dem en fristad, trygghet och frihet att vara den de är här. En som flyr för sitt liv ska bli välkomnad, inte visas kalla handen. Moderaterna och Sverigedemokraterna är partier som brister i sin solidaritet när ni går så hårt fram för att minska flyktingmottagandet. Jag tycker att det signalerar att ni glömmer att bakom varje siffra i statistiken finns en människa som behövt fly sitt hemland av olika anledningar.

Så jag frågar mig, vågar hbtq+personer lita på att ni kan hålla SD och KD borta från Socialpolitiken vid regeringsskifte? Och vill verkligen hbtqia+ personer i Sverige att färre som är som oss men tvingas fly ska få skydd? Jag tror och hoppas inte det.