RFSL har i sin valrapport gått igenom hur partier och riksdagsledamoter har röstat sedan valet 2018. Utefter de 23 omröstningarna som RFSL har poängsatt står det klart att Vänsterpartiet är det riksdagsparti som i störst utsträckning har röstat för att förbättra hbtqi-personers livsvillkor. I 17 av 23 omröstningar har Vänsterpartiet tagit den ståndpunkt som förbättrar, eller i några fall – inte försämrar för hbtqi-personer. Det betyder att Vänsterpartiet har röstat hbtqi-vänligt i 75 procent av fallen.

Det parti som under den senaste mandatperioden har röstat hbtqi-ovänligast är Sverigedemokraterna som endast i 5 av 23 frågor röstat för att förbättra och/eller inte försämra för hbtqi-personers livsvillkor. Det betyder att Sverigedemokraterna har röstat hbtqi-vänligt i 22.2 procent av fallen.

Så hbtqi-vänligt har partierna röstat

1 Vänsterpartiet 75 procent

2 Centerpartiet 62.5 procent

3 Liberalerna 55.6 procent

4 Kristdemokraterna och Miljöpartiet 51.4 procent

5 Moderaterna 47.2 procent

6 Socialdemokraterna 41.7 procent

7 Sverigedemokraterna 22.2 procent

Valrapportens andra del bygger på en enkätundersökning som skickats ut till riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna. I enkäten fick riksdagskandidaterna svara hur de ställer sig i 15 centrala hbtqi-frågor som RFSL ser behöver reformeras.

Riksdagskandidater från Miljöpartiet får bäst resultat där 92.7 procent tagit en hbtqi-vänlig ställning i frågorna. Sämst resultat i enkätundersökningen fick riksdagskandidater från Sverigedemokraterna som vill verka för hbtqi-reformer i 38.13 procent av fallen.

Läs hela valrapporten här!