Hösten 2021 kom löftet från Stefan Löfven om en ny och modern könstillhörighetslag. Några månader senare svarade HBT-Socialdemokrater på remissen, och vi var positiva. Det var inte ett perfekt förslag, men det var bra.

Könstillhörighetslagen är 50 år gammal, och frågan om dess modernisering har pågått länge. Sverige har år för år halkat efter i transfrågor. Något vi och många andra hbtq+organisationer larmat om och jobbat hårt med att förändra. I fredags landade så regeringens svar, en lagrådsremiss som sista steg innan en proposition för riksdagen att rösta om. En lagrådsremiss som tagit bort det viktigaste förslaget; rätten att själv bestämma juridiskt kön.

I det tidigare förslaget var Skatteverket ansvarig myndighet, och en ändring skulle ske utan medicinskt underlag. Självbestämmande. I nuvarande förslag blir Socialstyrelsen ansvarig myndighet för om en person ska beviljas ändring av juridiskt kön. Detta efter ”en förenklad utredning i hälso- och sjukvården”. Det framgår visserligen av lagrådsremissen att utredningen ska vara enkel – men den ska ändå genomföras. Det framgår inte av remissen hur regeringen tänker att en sådan utredning ska ske, eller av vem. En utredning som baseras på ett medicinskt intyg är inte självbestämmande.

Förslaget som nu ligger på bordet innebär att Sverige går emot Europeiska kommissionens hbtqi+strategi och hamnar efter bland annat Norge, Danmark, Island och Tyskland där självbestämmande råder. I Finlands utkast till ny lag finns inte heller medicinskt underlag med, Sverige blir alltså ensamma i Norden om ordningen, och halkar efter ännu mer.

Polisen, Säkerhetspolisen, Försäkringskassan och Kronofogden är exempel på myndigheter som i likhet med HBT-S inte har invändningar mot förslaget om självbestämmande från hösten 2021. Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten menar att det finns en risk att möjligheten att byta personnummer används av den organiserade brottsligheten för att hitta nya brott. Det saknas en analys eller redogörelse av forskning för hur de länder som redan har självbestämmande hanterat denna risk för missbruk.

Trots det landar regeringen i att risken för missbruk får väga tyngre än individens rätt till självbestämmande. Det innebär att en människor vi vet drabbas extra hårt av psykisk ohälsa, och som vi som land har en skyldighet att stå upp för, får betala för ett teoretiskt missbruk av personnummer. En grupp som redan idag har sämre levnadsvillkor än andra!

Vi tror inte att andra partier gjort en annan avvägning. Vi tror tyvärr helt ärligt talat inte att majoritetssamhället tycker att transpersoners rätt till självbestämmande är viktigare än en potentiell risk för missbruk av personnummer.

Vi uppmanar nu alla hbtq+organisationer att sluta slå på varandra, och samarbeta för att få till självidentifikation i Sverige. En call to action!

Propositionen är inte lagd, riksdagen ska inte rösta nu. Det finns tid. Prata med era partier och företrädare i justitieutskottet, finansutskottet och socialutskottet. Prata mer era riksdagskandidater – vilka kan lova att bara rösta för ett förslag där självidentifikation är med? Prata med systerorganisationer i länder där självidentifikation råder, säger statistiken att den organiserade brottsligheten utnyttjar systemet?

Låt oss kräva vår rätt, tillsammans, som så många gånger förut!