För att förankra förslaget arrangeras tre regionala konferenser. Dagarna före ILGA Asiens konferens hölls en sådan konferens i Nepal där ett 70-tal personer deltog från olika organisationer, MR-kommissioner och 16 olika regeringar.

Ett liknande regionalt möte kommer att arrangeras i Oslo den 15-16 april arrangerat av norska UD. På konferensen kommer man att diskutera skillnader mellan länderna i synen på hbt-personers mänskliga rättigheter men också de utmaningar som finns när det gäller hat/våld, trakasserier och diskriminering.

Konferensens hemsida:

hrsogi.org