Tillsammans med två kollegor har Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö, jämfört heterosexuellas sysselsättningsgrad och lönenivå med icke heterosexuellas. Totalt har fler än två miljoner personer ingått i undersökningen.

Den visar att homosexuella män tjänar mindre än heterosexuella män och att de dessutom har lägre sysselsättningsgrad.
– Det har att göra med en negativ attityd gentemot homosexuella. Vi har tittat på Folkhälsoinstitutets rapport, där folks inställning till hbtq-personer har mätts i olika län och jämfört med hur det ser ut med sysselsättningsgrad och löner. Det går hand i hand, säger Mats.

I vilket län har man sämst attityd?
– Var bor du?
Jag bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Småland.
– Ja jag tror att det var sämst i Kronoberg. Jag ska kolla. Jo, det stämmer. Sämst i Kronoberg och Kalmar. Blekinge ligger också i botten. I Kronoberg var det 35 procent av de 10 000 tillfrågade som var negativt inställda till homosexuella. I Stockholm 17 procent.

Anledningen till att arbetsgivare hellre väljer heterosexuella kan också ha att göra med deras rädsla för vad kunder eller arbetskamrater kan komma att tycka.
– De kanske inte är negativt inställda själva, men rädda för vad andra ska säga.

När man tittar på hbtq-kvinnor, så visar undersökningen att de har något högre sysselsättningsgrad än heterosexuella kvinnor.
– Många gånger finns det större acceptans för lesbiska, jämfört med homosexuella män. Så ser det ut i många andra länder också.

Varför har ni gjort studien?
– Vi har tidigare tittat på diskriminering när det gäller kön, etnicitet och ålder bland annat. Vissa säger att det inte finns någon diskriminering och andra säger att den är väldigt utbredd. Det är viktigt att ta reda på hur det faktiskt är. Enligt lag är ju diskriminering förbjudet. Att ta fram fakta ger en bild av samhället och hur vi människor ser på varandra.

Vad ska man göra åt problemet?
– Det är ju lättare att belägga än att lösa, men vi måste se till att bryta fördomar. För det finns inget som säger att ens läggning påverkar ens arbetsförmåga.

I en tidigare studie framkom att löneskillnaden mellan hbtq-män och heterosexuella män var 21 procent i de lägre lönenivåerna. Men att kvinnor i snitt tjänade två procent mer i lön än heterosexuella kvinnor.

Fast två kvinnor som lever ihop tjänade 20 procent mindre än ett heterosexuellt par. Viktigt att poängtera är att homosexuella män tjänar mer än homosexuella kvinnor, men alltså betydligt mindre än heterosexuella män.

Tidigare artikel: Lesbiska vinnare i lönekampen