Vid ett seminarium arrangerat av Linnéuniversitetet presenterade professorn i nationalekonomi, Mats Hammarstedt en studie om situationen på arbetsmarknaden för homosexuella.
I studien där drygt 900 heterosexuellt gifta, och motsvarande drygt 900 kvinnopar och manspar undersökts, framgår att det är homosexuella män som i jämförelse med andra män är de stora förlorarna i löneligan. Lönen är i snitt 12% lägre för bögar än för heterosexuella män. Extra tydligt är detta i lägre lönenivåer där löneskillnaden mellan bögar och heterosexuella män är hela 21%.
Bland kvinnor är det dock omvänt. Lesbiska tjänar snitt 2% mer i lön än heterosexuella kvinnor. Men bilden av lesbiska som lönevinnare får sig dock en törn om man tittar på hur det ser ut på hushållsnivå.
Medan två män som lever ihop har en hushållsinkomst ungefär motsvarande heterosexuella så är ett lesbiskt par tydliga förlorare. För paret bestående av två kvinnor blir hushållets inkomster hela 20% lägre.
Att lesbiska som individer tjänar bättre än andra kvinnor kan förklaras med att dessa är mer fokuserade på karriär och har färre barn. Studien pekar på att homosexuella män har lägre sannolikhet att vara chefer medan det för lesbiska är tvärt om och dessutom att lesbiska jämfört med andra kvinnor har längre utbildning.
Att homosexuella ligger sämre till på arbetsmarknaden visar en fältstudie som gjorts av Hammarstedt, där 4000 arbeten sökts och där det i ansökan framgått om det är en homosexuell man eller kvinna respektive en heterosexuell person som sökt jobbet. I resultatet av de reaktioner man fått på ansökan framgår att av de som fått positivt svar på sin jobbansökan är andelen homosexuella ca 5% lägre än bland heterosexuella.
Tydligt är att det i mansdominerade arbeten är svårare för bögar och i kvinnodominerade blir det svårare för lesbiska. Och den diskriminering detta innebär är tydligare på den privata marknaden än i den offentliga sektorn.
Hammarstedt presenterade även en studie om bostadsmarknaden som pekar på att hyresvärdar har svårare för bögpar än för lesbiska par och heterosexuella par.
– Vi vill nu forska vidare för att se vilka krafter det är som styr hur beslut fattas och som påverkar och vill se även hur det ser ut för ensamstående homosexuella, avslutade Mats Hammarstedt.