Moms for Liberty är en konservativ organisation som lobbat för Floridas nya så kallade ”Don’t Say Gay-lag”, på deras möten har politiska höjdare som bland andra guvernören Ron DeSantis hållit tal. De har också gjort sig kända för protestera på diverse skolor och kräva att inkluderande åtgärder riktade mot hbtqi-elever skrotas.

Till MSNBC kommer en av aktivisterna med ännu ett hbtqi-fobiskt förslag, nämligen att sätta de elever som inte är cis/hetero i speciella klasser där de kan ”få känna sig viktiga och bli sedda och få vägledning”.

När MSNBC-reportern Paula Ramos (som för övrigt är öppet lesbisk) frågar aktivisten varför det inte kan göras tillsammans med övriga elever jämförs hbtqi-identitet med diagnoser.

”Lärare skulle inte bara ställa en elev med autism framför en klass och säga ‘han har autism'”.