Vid femtiden på fredagsmorgonen vaknade Znar Bozkurt och hans man Tage av att gränspolisen kom in i lägenheten med huvudnyckel. De viftade med ett papper och Znar fick packa ihop en väska och sedan följa med polismännen till deras bil. 
Under resans gång upplyste de honom om att han kommer föras till ett förvar i Göteborg, i väntan på utvisning. Sedan dess har han hungerstrejkat.

Bakgrunden är att Säpo klassat Bozkurt, som är kurd och tidigare medlem i HDP-partiet (systerparti till svenska Socialdemokraterna), som ett säkerhetshot, vilket QX skrivit om i två tidigare artiklar. Bevisen mot honom har Znar och hans advokater inte fått ta del av.  
Publikationen Blankspot skriver att det inte heller framgår i domen “på vilken grund som Znar anses vara farlig, och det är endast ett fåtal personer på Migrationsverket som har tillgång till hela förklaringen från Säpo”. 

Till QX säger Znar Bozkurt att han fått svara på frågor om en bild från en demonstration i Brunnsparken i Göteborg 2016, där någon viftar med en PKK-flagga i bakgrunden. 

De tror att jag sympatiserar med PKK, men det är fel, jag är HDP-medlem och har inget att göra med PKK. De säger att jag är terrorist, men jag är vänster, djurvän, homosexuell och jobbar inom skolan. Jag fattar inte, säger Znar och brister ut i gråt. 

När turkisk media nu skriver om fallet benämns Bozkurt som “PKK-terrorist” i de mest radikala publikationerna. Det har genererat i flera hätska kommentarer i sociala medier riktade mot Znar.

De skriver en massa skit som “När han kommer hit ska vi ta av honom hans kläder, slå honom och ha sex med honom”. Jag kommer dö. 

Znars advokater har därför ansökt om verkställighetshinder till Migrationsverket, Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr. 

Det här är ett glasklart ärende, Sverige begår brott mot utlänningslagen och mot FN:s internationella konvention om de utvisar honom, menar Znars offentliga ombud Abdullah Deveci. Jag hoppas vi får ett juridiskt beslut så vi kan stoppa detta. Alla internationella konventioner förbjuder att skyddsbehövande skickas till länder där de riskerar tortyr. Han lider verkligen och är oskyldig. 

Eftersom Bozkurt lever öppet som homosexuell i Sverige, med sin man Tage sedan sex år, finns ytterligare en hotbild. Det är inte ovanligt att homosexuella utsätts för tortyr på grund av sin sexuella läggning i Turkiet och delar av Znars familj har riktat dödshot mot honom. 
Under en manifestation på måndagen i protest mot utvisningen, utanför förvaret i Kållared där Znar sitter, vädjade maken Tage därför till beslutsfattarna att låta Bozkurt få komma hem igen: 

Znar kan inte längre, som Migrationsverket påstår att han kan, leva i ´garderoben´ i en större stad i Turkiet om han tvingas tillbaka. Regimen kommer stå och vänta på honom. Lyckas han ändå komma undan dem så kommer hans familj leta upp honom. Utvisas Znar kommer vi aldrig ses igen.” 

Förutom utvisning kommer Znar Bozkurt också beläggas med ett inreseförbud i Schengen på tio år. Gripandet sker i samband med fredagens toppmöte mellan Turkiet, Sverige och Finland. Blankspot rapporterar att det på Turkiets kravlista dels finns “krav på att Sverige och Finland förstärker sin kritiska hållning gentemot det kurdiska arbetarpartiet, PKK. Dels att man utlämnar personer med kopplingar till PKK till Turkiet”.  
Om det finns något samband mellan detta och gripandet av Znar Bozkurt är dock inte klarlagt. Znars utvisningsbeslut togs i december 2021, alltså flera månader innan Sveriges Natoansökan. 
 
I QX partiledarintervju med Magdalena Andersson uppgav statsministern att “säkerhetspolisen ska göra sina egna bedömningar av terrorism” och att “de självklart också följer den svenska terroristlagstiftningen”. 

– Jag utgår från att Säkerhetspolisen gör sina egna bedömningar. De jobbar ju med många säkerhetstjänster i olika länder och jag är säker på att de kan tänka själva, slog Andersson fast. 

Abdullah Deveci köper inte resonemanget, utan riktar skarp kritik mot politikerna. 

– Tyvärr finns det en tradition i Sverige att politiker inte ifrågasätter myndigheters beslut. De borde granska hur verksamheten bedrivs. Delar av Säpo samarbetar med turkiska säkerhetstjänsten MIT och det är inte bara kurder som säljs ut, utan hela den svenska demokratin, yttrandefriheten och rättssäkerheten. I sin krigföring mot kurder och oppositionella får Turkiet all militär hjälp från Nato. Därför borde Sverige förhandla med USA istället. Det USA säger lyder Erdoğan, han är beroende av deras finansiering och vapen. Men ingen ifrågasätter det här.  

Vad som händer nu är ovisst, enligt Deveci. Ansökningarna om verkställighetshinder lämnades in i söndags, men instanserna har ännu inte gett någon respons.

– Utvisning kan ske när som helst, om några dagar eller om flera veckor. Det är oklart när eller om det sker. 

Znars make Tage hoppas att den negativa mediabilden som växer fram i Turkiet ska ligga till grund för att stoppa utvisningen.

– Men den storpolitiska agendan styr ju allt nu, så jag är inte säker på någonting längre. Tilltron till Migrationsverket är ganska låg numera, säger han till QX. 

Bozkurt avslutar samtalet med QX med en uppmaning till Magdalena Andersson om att gå igenom bevisningen mot honom, eftersom han själv inte kan ta del av den.

– Den är väldigt hemlig, de har inte visat mig någonting. Men jag har inte gjort något, jag har gift mig med min man, vi har skapat en familj, säger han innan han måste lägga på luren.